Nếu bạn muốn đồng bộ theo cách thủ công với một cửa hàng đã được liên kết, Ginee có thể làm theo các bước bên dưới để giúp bạn:

  1. Nhấp vào biểu tượng ở trên cùng bên phải của trang tổng quan Ginee, bạn sẽ thấy tất cả các cửa hàng đã được liên kết.

2. Sau khi nhấp vào biểu tượng đồng bộ. Hệ thống sẽ đồng bộ ngay các sản phẩm và đơn hàng mới nhất trong cửa hàng.
Ginee đã đồng bộ hóa thành công các sản phẩm và đơn đặt hàng của bạn!