1. Đơn hàng gửi hàng

Chỉ hỗ trợ vận chuyển đơn hàng có trạng thái đã thanh toán.

Bạn không cần cài đặt quy tắc gửi hàng, hiện TikTok Indonesia chỉ hỗ trợ phương thức Lấy hàng tận nơi để gửi hàng.

Bạn không cần chọn công ty vận chuyển hay cài đặt Mã vận đơn. Nhấp vào nút “Gửi hàng” để nhanh chóng hoàn tất giao hàng.

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok1-1-1024x473.png
This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok2-1-1024x330.png

2. In một / nhiều Vận đơn

Hiện in vận đơn của TikTok chỉ hỗ trợ in theo kết quả vận đơn của giao diện kênh, không hỗ trợ các mẫu riêng của Ginee

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok3-1-1024x480.png
This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok4-1.png

3. In phiếu đóng gói / Phiếu lấy hàng / Hóa đơn

Kết quả in Phiếu lấy hàng như sau:

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok5-1.png

Kết quả in Phiếu đóng gói như sau:

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok6-1.png

Kết quả in Hóa đơn như sau:

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok7-1.png

4. Đồng bộ đơn hàng

Hỗ trợ đồng bộ một / nhiều đơn hàng, đã cập nhật trạng thái đơn hàng

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok8-1-1024x443.png

5. Cài đặt trạng thái in / lấy hàng / đóng gói

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok9-1-1024x441.png

Đặt trạng thái in như sau, bạn có thể xem thông tin trạng thái in trong danh sách đơn hàng

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok10-1.png

Đặt trạng thái lấy hàng như sau, bạn có thể xem thông tin trạng thái lấy hàng trong danh sách đơn hàng

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok11-1.png

Đặt trạng thái đóng gói như sau, bạn có thể xem thông tin trạng thái đóng gói trong danh sách đơn hàng

This image has an empty alt attribute; its file name is tiktok12-1.png