Cách xử lí giao hàng của đơn hàng Lazada

Ginee hỗ trợ bạn đóng gói và sắp xếp giao hàng các đơn hàng đã thanh toán trên nền tảng Lazada. Hiện tại có 2 loại phương thức giao hàng để lựa chọn:

  1. Thực hiện theo quy trình “Đóng gói” – “In phiếu chuyển phát” – “Giao hàng” để xử lý các đơn hàng đã thanh toán đã được đồng bộ với Ginee, có thể chia thành ba bước để xử lý đơn hàng
This image has an empty alt attribute; its file name is l1-1024x376.png

2. Với Ginee, bạn có thể thực hiện giao hàng một bước thông qua thao tác “Giao hàng” và khi thao tác giao hàng hoàn tất, bạn có thể đóng gói, cài đặt số hóa đơn và cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Chờ vận chuyển”.

This image has an empty alt attribute; its file name is l2-1024x376.png