Tại bản nháp sản phẩm được tạo trong Ginee, không bao gồm trung tâm người bán – sản phẩm trong trạng thái Bản nháp

Làm thế nào để xử lý đơn hàng mới

Chỉ những đơn hàng với trạng thái Đã thanh toán mới có thể xử lý. Vui lòng chắc chắn là đã cài đặt địa chỉ giao hàng.

1. Chọn đơn hàng để xử lý hoặc fulfillment, sau đó nhấn “Sắp xếp gửi hàng” ở cuối trang.

2. Trong trang Gửi đơn hàng, điền vào ô công ty vận chuyển và mã vận đơn.

Nếu gửi hàng thất bại, vui lòng đồng bộ đơn hàng vào danh sách gửi thất bại và thử lại.

Đối với việc in tài liệu

Hiện tại, chỉ Phiếu lấy hàng, Phiếu đóng gói và Hóa đơn có thể in bởi Ginee. Bởi vì hạn chế của giao diện, in vận đơn vẫn chưa được hỗ trợ.

Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Bạn có thể chỉnh sửa theo các hàng sau

  • Tên người mua
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ Email
  • Địa chỉ giao hàng / nhận hàng

Cách hủy đơn hàng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái chưa thành toán và đã thanh toán mới có thể hủy.

  1. Chọn đơn hàng để hủy, sau đó nhấn “Hủy đơn hàng” ở cuối trang

2. Trong cửa sổ hủy đơn hàng bật lên, chọn lý do hủy sau đó nhấn Hủy đơn hàng.

Cách hoàn đơn hàng

Chỉ đơn hàng ở trạng thái đã thanh toán hoặc đã gửi mới có thể hoàn

  1. Đi đến đơn hàng để hoàn. Nhấn mã đơn hàng để đến trang Chi tiết đơn hàng.
  2. Nhấn “Hoàn” trong chi tiết đơn hàng để bắt đầu hoàn lại tiền

3. Điền các chi tiết sau

a. Số lượng hoàn

b. Lý do hoàn

Đối với tổng giá trị hoàn, Ginee sẽ tính toán khoản tiền hoàn tối đa thông qua giao diện.

Nhập số lượng, sau đó Tổng số tiền hoàn sẽ tự động được phản ánh.

Ghi chú: Nếu có hoàn phí ship, phí ship là bao gồm trong tổng khoản tiền hoàn lại, hoặc bạn có thể tự cài đặt nó.