Quy tắc tính toán Ginee

Khi bạn di chuột trên một số tham số, bạn có thể nhìn thấy chi tiết cách thức tính toán của mỗi trường trong Ginee. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, trước tiên vui lòng kiểm tra chi tiết. Sự khác biệt giữa kết quả tính toán của hệ thống và sàn TMĐT hầu như là do sự khác biệt giữa phương thức tính toán giữa các hệ thống. Hiện tại, các thuộc tính tính toán trong hệ thống hầu hết dựa trên các đơn hàng hợp lệ (bao gồm đã thanh toán, sẵn sàng gửi hàng, đang vận chuyển, đã giao) Các đơn hàng bị hủy và bị hoàn lại sẽ không được tính vào.

Quy tắc tính toán hỗ trợ của Shopee

Cách tính của Shopee là theo đơn hàng đã thanh toán, điều này có nghĩa là nếu đơn hàng đã thanh toán sau đó bị hủy hoặc bị hoàn lại thì vẫn được tính vào số lượng và số tiền đơn hàng.

Thông tin chính thức của Trung tâm nhà bán Shopee:

Đơn hàng hợp lệ: Đơn hàng không COD sẽ được coi là đơn hàng hợp lệ sau khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán. Đơn hàng COD sẽ được coi là đơn hàng hợp lệ sau khi đơn hàng đã được xác nhận để vận chuyển (thường là 30 phút sau khi đặt hàng) .

Quy tắc tính toán hỗ trợ của Lazada

Việc tính toán của Lazada dựa trên tất cả đơn hàng, không ngoại trừ trạng thái nào

Quy tắc tính toán hỗ trợ của Tokopedia

Việc tính toán của Tokopedia dựa trên các đơn hàng đã thanh toán, điều này có nghĩa là nếu đơn hàng đã thanh toán sau đó bị hủy hoặc bị hoàn lại thì vẫn được tính vào số lượng và số tiền đơn hàng.