1. Nhấn vào Cửa hàng ủy quyềnhinh1
  2. Chọn Tiktokshop và nhấn Ủy quyền ở khung cửa sổ bật lênhinh2hinh3

     

  3. Trên Trang ủy quyền TikTok, chọn Loại cửa hàng của bạnhinh4
  4. Điền thông tin tài khoản của bạn vào TikTok để đăng nhậphinh5
  5. Vào trang bán hàng Tiktok hoàn tất quá trình ủy quyền

Khi lần đầu tiên người bán ủy quyền cửa hàng Tiktok trên Ginee, bạn cần chọn thời hạn ủy quyền, điền thông tin email/điện thoại và nhấn chọn đồng ý thỏa thuận ủy quyền. Quy trình cụ thể có thể tham khảo video sau

Lưu ý: Sau khi cửa hàng bị ngắt kết nối/hết hạn, người bán được ủy quyền lại mà không cần phải điền lại thông tin trên nhiều lần nữa

la

hinh7