Thế nào là mẫu khuyến mãi?

Mẫu khuyến mãi là mẫu để thêm thông tin khuyến mãi một cách nhanh chóng trên nền tảng Shopee hoặc Bukalapak

Mẫu này chứa nhiều thông tin khuyến mãi cơ bản, như tên chương trình khuyến mãi, thời gian bắt đầu khuyến mãi, thời gian kết thúc khuyến mãi, số tiền giảm giá (số tiền), kho khuyến mãi (Shopee) và các thông tin khác có thể giúp người dùng nhanh chóng hoàn thành việc tạo thông tin khuyến mãi.

This image has an empty alt attribute; its file name is art1.png