1. Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ fulfillment Keeppack trên Ginee?

Chỉ với 1 bước, bạn có thể kích hoạt dịch vụ fulfillment Keeppack trên Ginee
Nhấp vào “Liên kết cửa hàng” trong hộp thư cá nhân ở góc trên bên phải hoặc menu ủy quyền -> Thêm ủy quyền, chọn dịch vụ fulfillment Keeppack và điền thông tin tương ứng để hoàn tất ủy quyền\

Thao tác như sau:

Bấm [Keeppack] để nhập thông tin:

Mô tả thông tin:
Người gửi: Tên của người gửi, sẽ được sử dụng để gửi đơn hàng nhập và xuất sau này, vui lòng điền cẩn thận
Điện thoại di động của người gửi: số điện thoại di động của người gửi, keeppack chỉ hỗ trợ khu vực Indonesia và sẽ được sử dụng để gửi đơn hàng xuất nhập sau này, vui lòng đảm bảo điền chính xác
Tự động kéo thông tin sản phẩm: khuyến nghị

Hướng dẫn ủy quyền:

1. Sau khi ủy quyền hoàn tất, kho Keeppack sẽ tự động được tạo cho bạn theo quy tắc của bên thứ ba [số kho + mã khách hàng] để quản lý kho và xuất hàng ra khỏi kho. Bạn có thể kiểm tra tại [Kho –> Danh Sách Kho]
2. Cùng một tài khoản Keeppack chỉ có thể được liên kết với một tài khoản Ginee, vui lòng thao tác thận trọng
3. Hiện Keeppack chỉ hỗ trợ đơn hàng từ Indonesia

2. Quy trình và lưu ý khi sử dụng kho thực hiện Keeppack là gì?

a. Quy trình sử dụng

Ủy quyền dịch vụ fulfillment Keeppack – mở kho hàng – kéo các sản phẩm Keeppack tới Ginee – liên kết/tạo sản phẩm Xhính
Ginee đẩy sản phẩm Chính đến kho Keeppack – đẩy phiếu nhập kho – Kho Keeppack thao tác nhập kho thông qua Ginee – hoàn tất việc nhập kho – tồn kho của MSKU tăng
Thiết lập cấu hình kho fulfillment Keeppack tương ứng trong Cài đặt đơn hàng -> Kho giao hàng – đơn hàng kênh được tự động chỉ định cho kho Keeppack sẽ tự tạo phiếu xuất kho – lấy AWB và PDF vận đơn để đẩy đơn xuất kho đến Keeppack – Keeppack xác nhận giao đơn hàng xuất kho – khấu trừ tồn kho MSKU

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc quản lý, Ginee khuyên bạn nên quản lý riêng các SKU trong kho Keeppack và không trộn lẫn với các kho khác

b. Lưu ý cần thận trọng

1. Hiện tại, Keeppack chỉ hỗ trợ các đơn đặt hàng từ Indonesia và các quốc gia khác tạm thời không hỗ trợ, nếu đơn hàng từ các quốc gia khác được phân bổ vào kho của keeppack, đơn hàng đó sẽ được đánh dấu là đơn hàng có vấn đề, vui lòng thực hiện thủ công chọn lại kho hàng để xử lý
2. Kho fulfillment Keeppack chỉ có thể đẩy đơn hàng đến Keeppack để thực hiện sau khi đơn hàng tạo vận đơn + số AWB
3. Do giao diện kênh không cung cấp thông tin đơn hàng trực tiếp nên WooCommerce/Shopify và các đơn hàng thủ công thông qua Keeppack hiện không được hỗ trợ
4. Sản phẩm Keeppack có kho bị trống, thì sản phẩm đó không thể thao tác trong hệ thống, vui lòng nhập kho Keeppack trước rồi quay lại Ginee để tiếp tục xử lý
5. Giao diện Keeppack yêu cầu tên sản phẩm không vượt quá 100 ký tự, hệ thống sẽ tự động cắt bớt phần thừa, vui lòng kiểm tra kỹ
6. Giao diện Keeppack yêu cầu MSKU không vượt quá 100 ký tự, vượt quá 100 ký tự sẽ đẩy thất bại. Vui lòng kiểm tra kỹ

3. Làm cách nào để xem các sản phẩm Keeppack và hoàn thành liên kết MSKU

Truy cập [Warehouse-Keeppack Warehouse-Quản lý sản phẩm] để xem thông tin sản phẩm của kho hàng tương ứng
Hiện tại, danh mục quản lý sản phẩm Keeppack hỗ trợ xem sản phẩm trong kho, đồng thời thao tác liên kết hoặc tạo MSKU
Liên kết MSKU: Hỗ trợ liên kết thủ công hoặc đặt quy tắc liên kết tự động
Tạo MSKU: Chỉ hỗ trợ tạo thủ công (vì sản phẩm kho là thứ nguyên về đặc điểm kỹ thuật, không phải toàn bộ thứ nguyên sản phẩm, để tránh mắc lỗi, chỉ có thể tạo thủ công)

4. Làm thế nào để đẩy sản phẩm đến kho fulfillment Keeppack?

Vui lòng xác nhận thông tin sau trước khi xem các bước thao tác cụ thể

Khi bạn cần sử dụng kho fulfillment Keeppack, vui lòng đảm bảo xác nhận với dịch vụ CSKH độc quyền của Ginee rằng tài khoản của bạn đã mở quyền quản lý kho hàng và sản phẩm Chính, hoặc kiểm tra xem có mục “Sản phẩm -> sản phẩm chính” và “Kho quản lý” trong menu của hệ thống hay không để xác nhận

Nếu bạn có sản phẩm mới muốn đặt trong kho Keeppack để thực hiện, có 5 phương pháp lưu trữ  sản phẩm sau:

Cách 1: Danh mục sản phẩm chính -> chọn sản phẩm hiện có và thêm vào kho Keeppack
Trên trang quản lý sản phẩm chính, chọn một sản phẩm hiện có và chọn Thêm vào Kho Keeppack để đưa ứng dụng sản phẩm vào Kho Keeppack để quản lý

Cách 2: Danh mục sản phẩm chính -> Khi tạo sản phẩm chính, thêm sản phẩm vào kho Keeppack
Tại trang quản lý sản phẩm chính, nhấn Tạo sản phẩm Chính. Sau khi tạo thành công, nhấn Thêm vào kho trong cửa sổ nhắc nhở và chọn kho Keeppack tương ứng để kho Keeppack quản lý sản phẩm

Cách 3: Danh mục sản phẩm chính -> Tạo theo cửa hàng -> Tạo sản phẩm chính -> Thêm vào kho tại dòng nhắc nhở sau khi tạo thành công

Cách 4: Sản phẩm Kênh -> Tạo Sản phẩm Chính -> Thêm Vào Kho tại dòng nhắc nhở sau khi tạo thành công

Cách 5: Tồn kho -> Thêm Sản Phẩm (Không Kệ)

Lưu ý:
1. Giao diện Keeppack có yêu cầu đặc biệt, bạn cần chọn loại lưu trữ, mặc định là “Standard Storage”, nếu cần thay đổi thì bạn tự chọn
2. Làm cách nào để kiểm tra xem MSKU của sản phẩm chính đã được giao thành công hay chưa?
Vui lòng di chuyển đến danh sách [Danh sách hàng tồn kho] để xem trường [Trạng thái đẩy kho ba bên]
Nếu hiển thị “Pushed” nghĩa là sản phẩm đã được giao thành công;
Nếu “Đẩy không thành công” được hiển thị, điều đó có nghĩa là việc phân phối sản phẩm không thành công. Bạn có thể kiểm tra lý do thất bại và sau khi hoàn tất các thay đổi, hãy kiểm tra MSKU trong danh sách [Danh sách hàng tồn kho] và nhấp vào [Thêm vào kho thực hiện] để kích hoạt MSKU đẩy lại

5. Làm cách nào để tăng lượng hàng tồn kho (nhập kho) của Keeppack?

Cách 1: Danh mục sản phẩm chính -> lưu trữ khi thêm mới sản phẩm chính
Tại trang quản lý sản phẩm chính, khi nhấn vào Tạo sản phẩm chính, chọn thao tác kho Keeppack tương ứng để đưa ứng dụng sản phẩm vào kho Keeppack quản lý
Lưu ý: Sử dụng phương pháp này để thêm hàng tồn kho vào kho Keeppack, vui lòng chuyển đến phần quản lý đơn hàng lưu trữ để kiểm tra trạng thái đẩy và lưu trữ

Cách 2: nhập kho
Trên trang danh sách hàng tồn kho, hãy thêm hàng tồn kho sản phẩm chính hiện có vào kho Keeppack bằng cách cập nhật hàng tồn kho hoặc cập nhật hàng tồn kho

Cách 3: Thêm thủ công một đơn đặt hàng lưu trữ
Chỉ cần 2 bước để thêm trực tiếp các mặt hàng vào kho riêng lẻ hoặc theo lô
Bước 1: trên trang danh sách hàng tồn kho, hãy thêm dữ liệu hàng tồn kho SKU trong kho bằng cách thêm mặt hàng vào kho.
Bước 2: Trên trang quản lý lưu trữ, nhấp vào “Tạo đơn hàng lưu trữ”, sau khi chọn số kho Keeppack, bạn có thể thêm thông tin sản phẩm riêng lẻ hoặc theo lô, sau khi thêm và đặt giá trị hàng tồn kho, bạn có thể tạo đơn hàng lưu trữ Đã tạo;
Lưu ý: Nó chỉ hỗ trợ lựa chọn các sản phẩm đã được đặt ở vị trí kho hàng, cho dù bạn tăng hàng tồn kho trên trang, tăng hàng tồn kho trong bảng hướng dẫn hay tăng hàng tồn kho thông qua lệnh lưu trữ, bạn có thể tìm thấy thứ tự lưu trữ tương ứng trong quản lý đơn hàng lưu kho.

Trình tự thao tác:
1. Mở quản lý đơn hàng lưu trữ
2. Tạo lệnh lưu kho
3. Chọn kho lưu trữ Keeppack
4. Điền thông tin lưu trữ SKU (đơn lẻ hoặc theo đợt)
5. Lưu trữ đơn hàng

6. Cách kiểm tra phiếu nhập kho MSKU đã nhập kho thành công hay chưa?

Nhấp vào menu “Quản lý đơn hàng lưu trữ” để xem tất cả các đơn hàng lưu trữ, hiểu trạng thái đẩy của đơn đặt hàng lưu trữ và trạng thái lưu trữ Keeppack

Khi tài liệu được thay đổi thành “Đã hoàn thành”, điều đó có nghĩa là sản phẩm đã được lưu trữ thành công trong kho Keeppack và hàng tồn kho có sẵn tương ứng với kho Keeppack sẽ tăng lên

Đồng thời, để thuận tiện cho thao tác của bạn, nó hỗ trợ kéo trạng thái thủ công của lệnh lưu trữ, bạn có thể nhấp vào “Làm mới trạng thái” trong danh sách quản lý của lệnh lưu trữ để đồng bộ hóa trạng thái xử lý mới nhất của lệnh lưu trữ trong kho Keeppack

7. Các đơn hàng của từng nền tảng TMĐT được thực hiện thông qua kho Keeppack như thế nào?

Trước tiên hãy thiết lập cấu hình các quy tắc tương ứng tại mục [Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Quy tắc phân phối kho]

Vui lòng kiểm tra nội dung sau trước rồi kiểm tra thông tin cụ thể của từng kênh
Việc đẩy lệnh giao hàng sẽ chỉ được kích hoạt sau khi đơn hàng đã nhận được số chuyển phát nhanh và PDF đơn đặt hàng chuyển phát nhanh: Vì Keeppack hiện chỉ hỗ trợ tạo số chuyển phát nhanh + hóa đơn hậu cần nên kho hàng có thể thực hiện hợp đồng. Do đó, sau khi nhận được đơn đặt hàng từ nền tảng thương mại điện tử, nó sẽ được đánh giá theo việc đơn đặt hàng có chứa số chuyển phát nhanh và hóa đơn hậu cần hay không và sẽ không đẩy tất cả các đơn đặt hàng đến Keeppack để thực hiện

Các đơn đặt hàng ở trạng thái Đang vận chuyển sẽ không được đẩy: Nếu đơn hàng nhận được đã ở trạng thái Đang vận chuyển, Keeppack sẽ không được đẩy để thực hiện, vì đơn hàng đã được chuyển đi và không cần kho của bên thứ ba để thực hiện xử lý nó. Khuyến nghị rằng nếu bạn mở kho Keeppack, vui lòng đảm bảo vượt qua Hệ thống thực hiện thao tác giao hàng
Đơn hàng từ WooC Commerce/shopify/cửa hàng thủ công hiện không được hỗ trợ: các kênh trên không hỗ trợ đơn hàng hậu cần nên không thể thực hiện thông qua kho Keeppack
Các sản phẩm trong đơn đặt hàng phải được liên kết với SKU chính và khớp với kho Keeppack thông qua quy tắc phân chia kho: chỉ những đơn hàng được chỉ định cho kho Keeppack để thực hiện mới được đẩy vào Keeppack và các đơn hàng khác sẽ không được đẩy, vì vậy chúng tôi chân thành khuyên bạn nên lưu trữ SKU của các sản phẩm trong kho Keeppack Được quản lý khác để tránh mọi tranh chấp

Khi trạng thái công việc của keeppack được cập nhật thành đang chờ xử lý, keeppack sẽ không hỗ trợ hủy đơn hàng gửi đi: kho keeppack nhận đơn hàng gửi đi và cập nhật trạng thái công việc tài liệu thành đang chờ xử lý và giao diện keeppack không còn hỗ trợ hủy đơn hàng gửi đi
Tuy nhiên, kênh và Genee sẽ không thêm hạn chế này vào việc hủy đơn hàng. Vui lòng đảm bảo xác nhận trạng thái đơn hàng xuất đi của bạn trước khi hủy đơn hàng để tránh trường hợp hàng tồn kho không tương ứng

9. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái đẩy hàng và quy trình vận hành của đơn xuất kho Keeppack?

Vui lòng nhấp vào menu [Quản lý kho hàng – Kho hàng Keeppack – Xuất kho] để xem thông tin đơn hàng xuất đi, xác nhận xem nó đã được đẩy vào Keeppack chưa và trạng thái hoạt động hiện tại

 1. Làm cách nào để xác nhận lệnh giao hàng liên quan đến đơn hàng đã được đẩy lên Keeppack?
  Vui lòng kiểm tra trạng thái đẩy hàng trên trang quản lý đơn hàng xuất đi, nếu báo đẩy hàng thành công nghĩa là kho đã nhận được yêu cầu xuất hàng
 2. Tôi nên làm gì nếu đẩy không thành công?
  Vui lòng nhấp vào “Đẩy lại” trong nút “Thêm” và lệnh giao hàng sẽ được đẩy lại vào kho để thực hiện
  Tái bút: Không phải tất cả các đơn hàng sau khi tạo đơn hàng xuất đi đều sẽ được đẩy vào kho, bạn có thể kiểm tra xem có thể đẩy vào kho hay không thông qua số đơn hàng hậu cần trong danh sách đơn hàng xuất
 3. Làm thế nào để kiểm tra quy trình hoạt động của kho hàng?
  Kiểm tra trạng thái công việc trong danh sách lệnh xuất kho, do kho sẽ không chủ động thông báo trạng thái công việc nên bạn cần bấm vào nút “Làm mới trạng thái” để chủ động làm mới để xem trạng thái công việc mới nhất
 4. Trong trường hợp nhà bán hàng hủy đơn hàng, tôi cần làm gì để chặn đơn hàng đã giao?
  Nếu người bán hủy đơn đặt hàng trước khi bạn giao hàng, bạn không cần phải làm gì đặc biệt, vì lệnh giao hàng tương ứng với đơn hàng chưa giao chưa được đẩy vào kho;
  Người bán xin hủy đơn hàng sau khi bạn thao tác giao hàng. Vui lòng chấp nhận hoặc từ chối tùy theo nhu cầu của bạn. Nếu bạn chấp nhận hủy đơn hàng, hệ thống sẽ tự động gửi đơn hủy giao hàng đến kho cho bạn. Bạn chỉ cần kiểm tra xem trạng thái của lệnh giao hàng tương ứng với đơn đặt hàng đã chuyển sang trạng thái không hợp lệ hay chưa
 5. Tôi phải làm gì nếu hệ thống không hủy được đơn giao hàng?
  Do giao diện Keeppack có những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc hủy đơn hàng xuất ra, nếu việc hủy giao diện không thành công và bạn cần xử lý tại kho, vui lòng liên hệ với keeppack offline để xử lý

10. Làm cách nào để đồng bộ kho Keeppack?

Hiện tại hỗ trợ 2 cách thao tác đồng bộ, và hoàn thành cân chỉnh giá trị tồn kho hệ thống theo tồn kho Keeppack

1. Tại trang Kho hàng –> Quản lý kho hàng, nhấn vào nút Đồng bộ kho hàng sau tên kho hàng để đồng bộ hóa toàn bộ thông tin tồn kho SKU trong kho theo từng kho hàng, do số lượng SKU quá lớn nên sẽ mất nhiều thời gian để hiệu chỉnh. Vui lòng kiên nhẫn và đợi. Xem thông tin cụ thể trong bản ghi đồng bộ hóa
2. Bật tự động đồng bộ trên trang quản lý kho, đồng thời tự động đồng bộ thông tin kho vào 2h sáng hàng ngày

11. Làm cách nào để xem hồ sơ đồng bộ hóa hàng tồn kho Keeppack?

Trên trang [Kho hàng – Kho hàng Keeppack – Đồng bộ tồn kho], bạn có thể xem tất cả các bản ghi đồng bộ hóa, nếu bạn muốn biết các SKU liên quan đến việc đồng bộ hóa, bạn có thể nhấp vào để xem chi tiết