Bạn có thể dựa vào các bước dưới đây sử dụng mẫu khuyến mãi:

1. Thêm hàng loạt khuyến mãi

Chọn “Quản lý khuyến mãi”, truy cập danh sách giảm giá, sau đó nhấp vào “Thêm hàng loạt”, sau đó chọn một mẫu giảm giá, bạn có thể áp dụng mẫu khuyến mãi cho một loại sản phẩm cụ thể trong Shopee hoặc Bukalapak.

Phiên bản cập nhật

Bạn có thể tạo mẫu giảm giá theo những cách sau:

1. Thêm hàng loạt khuyến mãi
Chọn “Quản lý khuyến mãi”, sau đó nhấp vào “Thêm hàng loạt”, và chọn nền tảng cần khuyến mãi, sau đó chọn mẫu giảm giá. Bạn có thể áp dụng mẫu này để thêm hàng loạt sản phẩm với các loại sản phẩm nhất định.

Lưu ý:

a. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của các sản phẩm đã thêm và thông tin chi tiết về số lượng các loại sản phẩm cụ thể bằng cách xem lịch sử bổ sung hàng loạt.

b. Khi thêm chương trình khuyến mãi vào nền tảng Shopee, ngay cả khi một số sản phẩm không được thêm thành công, chương trình khuyến mãi vẫn được tạo thành công

This image has an empty alt attribute; its file name is art3-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is art3-2.png

2. Thêm một khuyến mãi

Nếu bạn muốn thêm một sản phẩm khuyến mãi duy nhất, bạn có thể chọn “Quản lý khuyến mãi” và nhấp vào “Thêm” trong danh sách khuyến mãi. Sau khi chọn kênh, bạn có thể sử dụng mẫu giảm giá đã tạo trước đó để tạo khuyến mãi mới trên Shopee hoặc Bukalapak. Với cách này, không cần điền các thông tin cơ bản của khuyến mãi hoặc thông tin giảm giá mà chỉ cần chọn sản phẩm được khuyến mãi.

Hoàn thành, chúc mừng bạn đã sử dụng thành công mẫu giảm giá Ginee

Phiên bản cập nhật

2. Thêm một khuyến mãi

Nếu bạn muốn thêm một sản phẩm khuyến mại duy nhất, bạn có thể chọn “Quản lý khuyến mãi” và nhấp vào “Thêm” trong danh sách khuyến mãi. Sau khi chọn được nền tảng mong muốn, bạn không cần điền các thông tin khuyến mãi cơ bản và thông tin giảm giá mà chỉ cần chọn sản phẩm được khuyến mãi.

This image has an empty alt attribute; its file name is art3-4.png