Đặt trước hàng hóa là một mô hình bán hàng trong thương mại. Người mua sẽ thanh toán để đặt trước sản phẩm. Thời gian giao hàng của người bán thường là 7 ngày hoặc trên 7 ngày.

Nếu sản phẩm cần được tùy chỉnh hoặc việc mua hàng mất nhiều thời gian, bạn có thể thiết lập sản phẩm đặt trước.

Các bước sau sẽ được thực hiện để cài đặt các sản phẩm shopee, bukalapak, tokopedia làm sản phẩm đặt trước.

Đặt sản phẩm trên Shopee là hàng đặt trước

Bước 1: Đi đến danh sách sản phẩm – Kênh Shopee

Bước 2: Tạo sản phẩm hoặc chỉnh sửa sản phẩm, 「Đặt trước」mặc định là Không, chuyển thành「Đặt trước」là Có, sau đó nhập thời gian sản phẩm xuất xưởng (Lưu ý đây là ngày làm việc, không phải ngày tự nhiên), sau đó chọn “Cập nhật” vào gian hàng Shopee.

Đặt sản phẩm trên Bukalapak là hàng đặt trước

Bước 1: Đi đến danh sách sản phẩm – Kênh Bukalapak

Bước 2: Tạo sản phẩm hoặc chỉnh sửa sản phẩm, thời hạn xử lý đơn hàng mặc định sẽ bị đóng, và thời gian đóng sẽ được đặt theo「Thời hạn xử lý đơn hàng」(trong Bukalapak trung tâm người bán – Cài đặt – Thời gian giao hàng – Thời hạn xử lý đơn hàng)

Nếu khách hàng đặt thời hạn xử lý đơn hàng, thời hạn xử lý đơn hàng có thể được tùy chỉnh sau khi phát sinh đơn hàng.

Bước 3: Bấm “Cập nhật” để cập nhật sản phẩm vào kênh bán hàng.

Đặt sản phẩm trên Tokopedia là hàng đặt trước

Bước 1: Đi đến danh sách sản phẩm – Kênh Tokopedia

Bước 2: Tạo sản phẩm hoặc chỉnh sửa sản phẩm. Theo mặc định “Đặt trước” là Không . Sau khi bạn chọn “Đặt trước” là Có, bạn có thể tùy chỉnh thời gian giao hàng của sản phẩm (lưu ý rằng bạn có thể chọn ngày và tuần )

Bước 3: Bấm “Cập nhật” để cập nhật sản phẩm vào kênh bán hàng.