Chức năng in phiếu chuyển phát hàng loạt mới ra mắt của Ginee hiện hỗ trợ in hàng loạt phiếu chuyển phát trên các nền tảng Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia và Blibli.

1. In phiếu chuyển phát Lazada hàng loạt

Do hạn chế của Lazada, hiện tại bạn chỉ có thể in hàng loạt cùng lúc từ 1 cửa hàng, không thể in hàng loạt cùng lúc từ 2 cửa hàng trở lên.

2. In hàng loạt phiếu chuyển phát Blibli

Bạn có thể in hàng loạt từ nhiều cửa hàng Blibli cùng một lúc

3. In hàng loạt phiếu chuyển phát Shopee, Bukalapak,Tokopedia

Bạn có thể sử dụng các mẫu phiếu chuyển phát của Ginee để in hàng loạt hoặc in cùng lúc trên các nền tảng Shopee, Bukalapak và Tokopedia.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng mẫu của nền tảng, bạn có thể sử dụng phiếu chuyển phát riêng để in.

Hiện có thể cài đặt có hiển thị thông tin sản phẩm trong phiếu chuyển phát in trên nền tảng Bukalapak hay không.