Việc nhân bản nhiều sản phẩm chỉ có thể được thực hiện giữa các cửa hàng hoặc các kênh khác nhau. Các bước thực hiện, bạn có thể xem tại đây.

1. Chọn kênh, sau đó đánh dấu sản phẩm cần nhân bản.

2. Chọn ít nhất một cửa hàng để sao chép sản phẩm (bạn có thể chọn nhiều cửa hàng), sau đó nhấp vào “Nhân bản dưới dạng bản nháp”.

3. Sau khi nhân bản sản phẩm thành công, bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm ngay lập tức bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa ngay”.

4. Hoặc bạn có thể chỉnh sửa các sản phẩm được nhân bản bằng tab “Bản nháp” trong “Danh sách sản phẩm”.

5. Để nhân bản sản phẩm sang cùng một kênh, bảng thông tin sẽ được điền tự động, nếu bạn muốn nhân bản sản phẩm sang các kênh khác thì sẽ một số thông tin cần điền lại (tùy theo yêu cầu thông tin của kênh đó).

6. Sản phẩm đã được nhân bản thành công và được kích hoạt trên kênh bán hàng