Ginee hiện hỗ trợ thực hiện thao tác giao hàng trên hệ thống cho các đơn hàng đã thanh toán của JD, quy trình cụ thể như sau

  1. Do giới hạn của giao diện JD, vui lòng bắt buộc thực hiện in Vận đơn trước khi Gửi đơn hàng, nếu không sẽ không thể gửi hàng
  2. Ginee sẽ theo thông tin hồi đáp từ giao diện JD, đơn hàng sẽ được tự động chỉ định Pick Up/Drop Off/Manual Ship cho bạn, để bạn nhanh chóng hoàn thành việc gửi hàng

Chi tiết các bước gửi hàng:

  1. Vui lòng kiểm tra Trạng thái in Vận đơn của Danh sách đơn hàng, trước tiên xác nhận chọn gửi đơn hàng đã hoàn thành in vận đơn, sau đó nhấp vào “Sắp xếp giao hàng” để thực hiện giao hàng

Nếu muốn thuận tiện hơn thì có thể Lọc tất cả đơn hàng chưa in Vận đơn, hoàn thành in hàng loạt, vui lòng dùng điều kiện Lọc “Trạng thái in” để thực hiện lọc

2. Khi chọn đơn hàng JD để gửi hàng và tất cả đơn hàng đều chưa in Vận đơn, hệ thống sẽ nhắc bạn ưu tiên hoàn thành in, bạn có thể nhấp vào hoàn thành in Vận đơn trước khi gửi hàng.

  1. Khi chọn gửi các đơn hàng đa kênh, hệ thống sẽ tự động tiến hàng lọc đơn hàng JD chưa in Vận đơn, không hỗ trợ thao tác gửi hàng, vui lòng kiểm tra và in Vận đơn trước khi thao tác.
  2. Ginee dựa vào giao diện JD thông báo Phương thức gửi đơn hàng, giúp bạn tự động phân phối Phương thức gửi đơn hàng, Vui lòng hoàn thành việc gửi hàng theo giao diện phân phối