Khi quản lý sản phẩm trên cửa hàng Lazada, để thêm sản phẩm vào kênh Lazada bạn cần chú ý một số điểm quan trọng sau đây

1. Danh sách sản phẩm Lazada, thuộc tính hiển thị “Không thể xem” sản phẩm.

2. Thêm sản phẩm mới vào cửa hàng Lazada.

3. Chỉnh sửa sản phẩm trong cửa hàng Lazada

1. Danh sách sản phẩm Lazada, thuộc tính hiển thị “Không thể xem” sản phẩm, đây là lời giải thích

a。Vui lòng vào danh sách sản phẩm của Lazada, một số thuộc tính có thể hiển thị dấu hiệu “Không thể xem”.

b。Sau khi thêm sản phẩm trên Lazada, Lazada sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm đó. Nếu sản phẩm thiếu thông tin hoặc đánh giá không đạt yêu cầu, người mua sẽ không thể xem sản phẩm này trong cửa hàng của bạn.

c。Nếu sản phẩm không được hiển thị, “Tên thuộc tính” sẽ được hiển thị màu đỏ và khi bạn nhấp hoặc di chuột qua văn bản, sẽ hiển thị lý do bị ẩn.

d。Nếu không có ảnh biến thể, hãy nhấp vào “Chỉnh sửa” để chỉnh sửa sản phẩm, sau đó thêm ảnh biến thể của bạn

2. Thêm sản phẩm mới vào cửa hàng Lazada.

a。Bấm vào menu sản phẩm, sau đó chọn cửa hàng Lazada -> bấm “Thêm sản phẩm” để chọn kênh, sau đó chọn danh mục sản phẩm Lazada -> thêm thông tin sản phẩm

b。Sau khi điền đầy đủ các nội dung, bạn bấm “Đăng lên” để hiển thị sản phẩm trong gian hàng Lazada

3. Chỉnh sửa sản phẩm trong cửa hàng Lazada

Các bước chỉnh sửa sản phẩm trong cửa hàng Lazada

1. Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.

2. Mở trang thông tin sản phẩm và chỉnh sửa sản phẩm.

3. Bấm Cập nhật để cập nhật sản phẩm lên cửa hàng lazada.

Chỉnh sửa sản phẩm trên kênh lazada.

1. Vào trực tiếp danh mục sản phẩm trên Lazada, sau đó bấm vào “Chỉnh sửa” -> vào trang thông tin sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm rồi bấm “Cập nhật” cho cửa hàng.