Để đáp ứng yêu cầu của một số Nhà bán của Ginee về tiếp nhận và sử dụng dịch vụ lưu kho Fulfillment của bên thứ ba. Nếu bạn có các yêu cầu liên quan đến dịch vụ Fulfillment, vui lòng chuyển đến hệ thống Ginee và nhấp vào “Liên kết cửa hàng” ở góc trên bên phải hộp thư cá nhân để xem danh sách các dịch vụ Fulfillment được hỗ trợ.

Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ JD Fulfillment trên Ginee

Chỉ mất 2 bước để kích hoạt dịch vụ JD Fulfillment trong Ginee. Bước đầu tiên là nhấp vào “Liên kết cửa hàng” ở góc trên bên phải hộp thư cá nhân, chọn dịch vụ JD Fulfillment và chọn phương thức ủy quyền cụ thể theo tình hình của riêng bạn.

Theo nhu cầu của người dùng khác nhau, Ginee hiện cung cấp hai quy trình ủy quyền JD Fulfillment: Ủy quyền thuận tiện và Ủy quyền tiêu chuẩn. Vui lòng chọn phương thức ủy quyền tùy theo tình hình thực tế của bạn. Thông tin sau có thể cung cấp cho bạn các đề xuất lựa chọn cụ thể.

Ủy quyền thuận tiện: Để đảm bảo rằng bạn nhanh chóng hoàn thành ủy quyền dịch vụ JD Fulfillment, trước khi thao tác, vui lòng lấy thông tin cần điền như: Mã PIN, Mã bộ phận và Mã kho của bạn từ JD. Áp dụng: Người dùng có lượng đơn hàng nhỏ hơn 1000 đơn một ngày sẽ Không thể nhận thông tin ủy quyền tiêu chuẩn JD một cách độc lập.

Ủy quyền tiêu chuẩn: Bạn phải thực hiện theo các bước trong tài liệu ủy quyền JD để hoàn thành độc lập APP KEY/Secret và các thông tin khác để ủy quyền, đồng thời liên hệ với nhân viên kinh doanh của JD để thu thập. Áp dụng cho người bán: có lượng đơn hàng trên 1000 đơn trong một ngày và có thể hoàn thành độc lập thông tin ủy quyền tiêu chuẩn để lấy Mã PIN, Mã Bộ phận và thông tin Mã kho

Bước thứ hai, nhấp vào “Bắt đầu đồng bộ”, chuyển đến trang đăng nhập của JD để nhập tài khoản và mật khẩu (đăng nhập là vào trang JD) Sau khi đăng nhập, hãy nhớ chọn “Đăng ký tin nhắn” trên trang đăng nhập được ủy quyền. Nếu không chọn, sẽ không thể nhận được thông tin trạng thái Phiếu xuất kho và Phiếu nhập kho trong thời gian thực, mà chỉ có thể có được thông tin thông qua thao tác kéo thủ công.

授权说明: Hướng dẫn ủy quyền

  1. Sau khi ủy quyền xong, kho JD sẽ được tạo tự động cho bạn theo quy tắc của bên thứ ba “Mã kho – Mã Bộ phận – Mã PIN” để quản lý tồn kho và xuất kho giao hàng. Bạn có thể xem trong danh sách quản lý kho
  2. Mã Pin của cùng một JD chỉ có thể được liên kết với một người bán Ginee, hãy thận trọng khi thao tác