Thêm sản phẩm là một trong những quy trình quan trọng của việc quản lý một cửa hàng. Nếu bạn muốn nhân bản sản phẩm từ kênh Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD.ID hoặc Shopify sang kênh Lazada (hoặc nhân bản sản phẩm kênh Lazada sang kênh khác) thì bài viết này sẽ giúp bạn.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để nhân bản sản phẩm sang kênh Lazada

1. Nhân bản một hoặc nhiều sản phẩm.

2. Chọn cửa hàng Lazada để nhân bản, và nhân bản sản phẩm sang bản thảo của cửa hàng Lazada.

3. Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm Lazada từ bản thảo.

4. Trưng bày hàng hóa tại cửa hàng Lazada.

  1. Chọn một hoặc nhiều sản phẩm để nhân bản.

Nhấn trực tiếp đến danh sách sản phẩm trên nền tảng (Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD hoặc Shopify)

Trong cột “Thao tác”, hãy chọn biểu tượng “Nhân bản”

Chọn nhiều sản phẩm và nhấp vào “Nhân bản sản phẩm” để sao chép nhiều sản phẩm cùng một lúc

2. Chọn cửa hàng Lazada đích của bạn, các sản phẩm sẽ được nhân bản vào bản nháp của cửa hàng

– Sau khi nhấp vào “Nhân bản sản phẩm”, hãy chọn cửa hàng Lazada mà bạn muốn sao chép đến (bạn có thể chọn nhiều), sau đó sao chép sản phẩm sang bản nháp.

Bấm “Xem Ngay” để xem bản nháp sản phẩm trên kênh Lazada

3. Cách chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên kênh Lazada

Hãy làm theo các bước dưới đây để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trong cửa hàng Lazada

1. Chọn nhiều sản phẩm để chỉnh sửa

2. Điền vào các danh mục còn thiếu và thông tin bắt buộc khác của sản phẩm để khớp với các loại hình biến thể của kênh Lazada

3. Mở trang thông tin sản phẩm và chỉnh sửa sản phẩm

4. Bấm “Xem ngay” để hiển thị sản phẩm ra cửa hàng Lazada

Chỉnh sửa sản phẩm trên kênh Lazada

Vào danh sách sản phẩm Lazada, đánh dấu để chọn nhiều sản phẩm -> nhấn “Thay đổi”

Nếu vẫn không có danh mục, thuộc tính để trống hoặc qui cách sản phẩm không khớp, bạn phải hoàn thành nó trước.

Sau khi hoàn thành danh mục sản phẩm, hệ thống sẽ tự động phản chiếu danh mục phù hợp.

Tại danh mục sản phẩm, sau khi các thuộc tính và hình ảnh qui cách sản phẩm khớp với nhau, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa chi tiết sản phẩm.

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt hình ảnh qui cách sản phẩm trong phần chỉnh sửa hàng loạt chi tiết sản phẩm.

Sau khi chỉnh sửa hàng loạt hoàn tất, hãy “Lưu và cập nhật” sau đó nhấn “Xem ngay” để hiển thị sản phẩm trong cửa hàng Lazada.

4. Cách hiển thị sản phẩm hàng loạt trên kênh Lazada

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiển thị hàng loạt sản phẩm trên cửa hàng Lazada

1. Bạn chỉ có thể hiển thị hàng loạt sản phẩm trong bản nháp, chọn nhiều sản phẩm để hiển thị hàng loạt trong bản nháp.

2. Bấm“Xem ngay”để hiển thị sản phẩm ra cửa hàng Lazada

Nhấn trực tiếp vào danh sách sản phẩm Lazada -> Lazada nháp, chọn nhiều bản nháp sản phẩm, sau đó nhấp vào “Đăng sản phẩm” để hiển thị hàng loạt sản phẩm đến cửa hàng Lazada.