Hiện tại, chỉ có 3 kênh: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, được hỗ trợ thêm thông tin khuyến mãi hàng loạt bằng Excel.

Bởi vì sự khác nhau trong các trường tên và trường giới hạn khi tạo trên ba kênh này, vui lòng chọn cửa hàng của kênh trước, và tải file nhập của kênh tương ứng xuống, sau đó hoàn tất nhập thông tin avf thực hiện nhập file.

Nhắc nhở thao tác:

  1. Chỉ hỗ trợ việc tạo quảng cáo cho cửa hàng đã tích hợp. Nếu cửa hàng chưa tích hợp haowcj đã quá hạn, vui lòng chuyển đến trang Cửa hàng ủy quyền để ủy quyền cửa hàng trước khi thực hiện.
  2. Chỉ hỗ trợ nhập định dạng file xls và xlsx, các file khác không thể nhận dạng
  3. Bị giới hạn của giao diện, có thể tạo thông tin khuyến mãi tối đa 1000 SKU sản phẩm cùng lúc.
  4. Vui lòng xác nhận thông tin người dùng đã được đồng bộ đến hệ thống trước khi nhập file, nếu không việc tạo khuyến mãi sẽ bị thất bại.
  5. Tạo khuyến mãi hàng loạt tùy theo giao diện kênh và độ dài thời gian xử lý khác nhau, sẽ được yêu cầu tùy theo số lượng sản phẩm trong quảng cáo. Xin hãy kiên nhẫn. Các sản phẩm tạo thất bại sẽ được hiển thị trong tệp nhập thất bại và bạn có thể xem lý do thất bại theo từng kênh.
  6. Vui lòng hoàn tất duy trì dữ liệu khuyến mãi theo lời nhắc tải lên trong tệp đã nhập. Việc tính toán thời gian khuyến mãi sẽ được xử lý theo múi giờ mặc định do nhà bán hàng cài đặt trong hệ thống. Hãy đảm bảo hoàn thành xác nhận múi giờ trước khi tải lên.