Nền tảng Lazada hỗ trợ việc phân phối sản phẩm theo đơn đặt hàng bằng cách riêng biệt. Để giúp người bán dễ dàng xác định và nhanh chóng xem các công ty vận chuyển của các sản phẩm khác nhau, chúng tôi đã thêm một logo thông tin đặc biệt để xem tất cả các thông tin vận chuyển của đơn hàng. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong chi tiết đơn đặt hàng.