Các kênh Shopee / Bukalapak có các hạn chế và điều kiện liên quan đối với sản phẩm tham gia hoạt động khuyến mãi, bao gồm quy cách sản phẩm, giá sản phẩm và điều kiện bắt đầu / tạm ngừng hoạt động khuyến mãi. Các hoạt động của bạn trong Ginee có thể bị ảnh hưởng bởi các quy tắc liên quan.