Cột “Tên khách hàng” cung cấp thông tin về người đã mua sản phẩm, lấy từ thông tin được cung cấp bởi Marketplace hoặc các kênh bán hàng khác của bạn.

Làm theo các bước bên dưới để xem tên người mua trong đơn hàng của bạn:

  1. Đăng nhập vào Ginee, mở “Đơn hàng”.
  2. Trong cột “Tên khách hàng”, bạn có thể thấy tên của người mua.