1. Tạo sản phẩm kênh Tiktok:
 • Trong danh sách sản phẩm của kênh Tiktok, hãy nhấp vào nút Thêm sản phẩm:
 • Vào trang thêm sản phẩm: chọn cửa hàng, nhập tên sản phẩm, chọn danh mục và nhãn hiệu, nhập thông tin mô tả sản phẩm
 • Chọn loại thuộc tính, nhập giá trị thuộc tính, kết hợp nó thành danh sách SKU và nhập thông tin giá và hàng tồn kho của danh sách SKU:
 • Tải lên hình ảnh sản phẩm và hình ảnh thuộc tính, nhập thông tin chiều dài, chiều rộng, chiều cao và cân nặng, bạn có thể chọn lưu bản nháp trước hoặc gửi trực tiếp:
 1. Chỉnh sửa sản phẩm kênh Tiktok:
 • Nhấp vào nút Chỉnh sửa để vào trang chỉnh sửa sản phẩm. Khi chỉnh sửa, không hỗ trợ thay đổi cửa hàng, các thông tin khác có thể sửa:
 • Tất cả thông tin SKU, tùy chọn và thuộc tính đều được hỗ trợ chỉnh sửa:
 1. Lên / xuống kệ, xóa các sản phẩm của kênh Tiktok:
 • Đối với các sản phẩm Hoạt động, bạn có thể bấm vào thao tác Xuống kệ:
 • Đối với sản phẩm Không hoạt động, bạn có thể nhấn thao tác Lên kệ
 • Hỗ trợ xóa đối với các sản phẩm Hoạt động / Không hoạt động / Hết hàng / Bản nháp / Đang đăng / Đăng thất bại: