Việc tạo Sản phẩm chính tại Ginee sẽ giúp nhà bán quyết định được sản phẩm nào sẽ được bán tại cửa hàng. Ngoài ra, chỉ với vài bước thao tác trên hệ thống, nhà bán có thể ngay lập tức sao chép đến các sàn TMĐT đã chọn , từ đó giúp nhà bán tối ưu hóa việc đăng tải sản phẩm trên nhiều sàn TMĐT khác nhau.

Quý nhà bán lưu ý, nếu sản phẩm đăng tải có loại tiền tệ khác với tiền tệ mặc định của cửa hàng, hệ thống Ginee sẽ tự động chuyển đổi dựa theo tỷ giá hối đoái trong mục Cài đặt. Nếu giá sản phẩm thấp hơn khoảng giá sau khi chuyển đổi, giá sản phẩm sẽ mặc định chuyển thành giá trị nhỏ nhất.

Hướng dẫn sao chép Sản phẩm chính

Bước 1: Chọn Danh sách Sản phẩm chính -> Nhấp vào ô Sản phẩm muốn sao chép -> Chọn Sao chép sản phẩm

Bước 2: Chọn cửa hàng bạn muốn sao chép đến

Bước 3: Chọn cửa hàng bạn muốn sao chép sản phẩm, sau đó bấm Xem ngay để kiểm tra kết quả. Hệ thống sẽ tự động mở cửa sổ chỉnh sửa danh mục sản phẩm. Nhà bán vui lòng chọn danh mục đúng của sàn TMĐT. Cuối cùng chọn Lưu và Tiếp tục để đă

Bước 4: Kiểm tra thông tin sản phẩm thêm lần nữa, sau đó chọn 1 trong 2 lựa chọn để thao tác.

  • Lưu thành bản nháp
  • Đăng tải lên