Trạng thái khuyến mãi chia làm 3 trạng thái: Đang hoạt động, Chưa bắt đầu và Đã kết thúc. Bạn có thể quản lý tất cả hoạt động khuyến mãi trên các kênh khác nhau tại trang cài đặt khuyến mãi.

Thao tác hiện đang hỗ trợ bao gồm: Thêm hoạt động khuyến mãi, Trưng bày sản phẩm, Đồng bộ hoạt động khuyến mãi tại Kênh, Chỉnh sửa, Xóa và Kết thúc Khuyến mại.

Lưu ý

Vui lòng chú ý, sau khi xóa hoạt động khuyến mãi thì sẽ không thể quay lại nữa, vì vậy sau khi hoạt động khuyến mãi được dừng lại, trạng thái sẽ bị thay đổi thành Đã kết thúc và không thể quay lại nữa.