Ginee có thể đồng bộ thông tin đơn hàng và xử lý đơn hàng;

1. Trên trang đơn hàng, bạn có thể thấy tên sản phẩm, qui cách, SKU, đơn giá và số lượng đơn hàng của tất cả các cửa hàng trực tuyến, và bạn có thể nhanh chóng quản lý đơn hàng.

2. Có thể thay đổi thứ tự tìm kiếm theo tên cửa hàng hoặc dịch vụ giao hàng để tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng hơn

Thông qua chọn đơn hàng để xử lý cùng một lúc nhiều đơn hàng. Chức năng đồng bộ nhiều đơn hàng được hỗ trợ ở tất cả các nền tảng, các chức năng khác hiện chỉ hỗ trợ nền tảng Shopee và Bukalapak.