Giờ đây, bạn có thể đăng ký Ginee một cách độc lập thông qua tài khoản Ginee của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới:

1. Làm thế nào để xem tất cả gói đăng ký Ginee:

– Nhấp vào tab Ngày hết hạn tài khoản của bạn và chọn mục “Gói đăng ký và giá”.

– Kiểm tra thông tin và mục đích gói đăng ký theo nhu cầu của bạn.

– Trên tab này bạn cũng có thể nhìn thấy tính năng có sẵn của mỗi gói.

2. Làm thế nào để xem trạng thái đăng ký

– Nhấp vào tab Ngày hết hạn tài khoản của bạn và chọn menu “Tài khoản và gói hiện tại”
– Ở đó, bạn có thể thấy Thông tin tài khoản của mình cùng với thời hạn hiệu lực còn lại cho Ginee Omni channel, Ginee Chat và Ginee CRM.

– Bạn cũng có thể xem lịch sử thanh toán của tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào menu xem lịch sử giao dịch.

3. Thanh toán trong Ginee
– Thanh toán ở Ginee có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào “Gói đăng ký và giá” sau đó chọn gói đăng ký

* Giới hạn đăng ký tối thiểu tại Ginee là 6 tháng.
* Khoảng thời gian để lựa chọn cho tất cả các gói đăng ký là 6 tháng và 1 năm.

– Nhấp vào “Thanh toán ngay”, sau đó bạn sẽ được nhắc chọn phương thức thanh toán.

* Hiện tại, các phương thức thanh toán có thể được thực hiện thông qua Thẻ ghi nợ, Chuyển khoản ngân hàng và thanh toán qua Gopay

– Chọn phương thức thanh toán và hoàn thành thanh toán. Đối với các giao dịch chọn thanh toán VA, nếu trong vòng 24h mà việc thanh toán không được hoàn tất, hệ thống sẽ hủy thanh toán do đã hết hạn thanh toán.

– Khi chưa hoàn thành gói giao dịch hoặc thanh toán không thành công, bạn có thể nhấp vào “Xem lịch sử thanh toán” để tìm giao dịch cần thanh toán và hoàn tất hoặc hủy giao dịch.

– Nếu gói giao dịch được thanh toán thành công, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành đã đăng ký