Ginee đã cập nhật “Phương thức giao hàng theo đơn” lên phiên bản 2.0 để cung cấp cho tất cả người bán dịch vụ toàn diện và nâng cao hiệu quả vận chuyển. Hãy xem cách vận hành nó trong phiên bản mới.
● Bước 1: Nhấp vào đơn đặt hàng đang chờ xử lý – giao hàng thay – chọn các đơn hàng cần được giao riêng lẻ hoặc giao đồng loạt trong danh sách
● Bước 2: Ginee sẽ tự động cài đặt phương thức giao hàng theo từng dịch vụ giao hàng trong từng cửa hàng mà bạn đã đặt như: Đợi chấp nhận / Đợi vận chuyển / Điền số AWB theo cách thủ công (vui lòng tham khảo cách cài đặt: https: / / genie.shop/ help / how-to-to-resting-method-di-genie /), nếu chưa đặt, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh theo phương thức vận chuyển mà dịch vụ giao hàng hỗ trợ. Lấy hàng> Nhận hàng> Điền số AWB theo cách thủ công。
● Bước 3: Vận chuyển theo các phương thức và thời gian khác nhau.
Nhận hàng: Ginee sẽ tự động chọn thông tin bạn cần gửi. Sau khi bạn kiểm tra hoặc chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào Gửi để hoàn tất quá trình gửi.

Giao hàng: Hiện tại, đối với một số dịch vụ vận chuyển, bạn cần điền mã đơn hàng, trong khi đối với một số dịch vụ vận chuyển khác, bạn có thể hoàn thành việc giao hàng chỉ bằng cách bấm vào vận chuyển.

Hướng dẫn giao hàng Lazada: Ginee đã cập nhật phiên bản Lazada giao hàng để hỗ trợ giao hàng bằng một cú nhấp chuột sau khi điền số hóa đơn; nhấp vào đây để tìm hiểu cách cài đặt nhanh số hóa đơn Lazada (liên kết: https://ginee.com/id/help/ bimana -cara-mengatur-bill-lazada-secara-otomatis /)

Điền số AWB của bạn theo cách thủ công: Một số dịch vụ giao hàng trên Tokopedia và Bukalapak yêu cầu phương thức vận chuyển này và bạn cần điền số AWB của dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của kênh bán hàng của bạn. Để dễ dàng cập nhật hàng loạt, bạn có thể sử dụng dịch vụ cập nhật hàng loạt bằng cách tải lên thư mục.