Ginee cho phép bạn thực hiện tìm kiếm thông tin khách hàng với nhiều bộ lọc khác nhau, bạn có thể lọc thông tin tùy theo nhu cầu của mình để có được thông tin cần thiết.

  1. Tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại di động và email.
  2. Tìm kiếm theo địa chỉ chính xác dựa trên thông tin tỉnh / thành phố / quận / huyện của khách hàng
  3. Tìm kiếm theo thời gian thêm khách hàng and thời gian cho khoản giao dịch đầu tiên.
  4. Tìm kiếm theo nhóm khách hàng.
  5. Tìm kiếm theo ai là người thêm khách hàng.
  6. Tìm kiếm theo giao dịch đầu tiên, thời gian của giao dịch mới nhất, tổng doanh số and tổng đơn hàng.