Làm thế nào để đăng ký tài khoản Ginee Chat?

Ginee Chat và SaaS Ginee sử dụng cùng một tài khoảng đăng nhập. Nếu bạn đã có tài khoản Ginee, có thể trực tiếp đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản Ginee , bạn có thể đăng ký thông qua ứng dụng Chat hoặc truy cập trang web chính thức ginee.com để đăng ký.

Làm thế nào để ủy quyền cửa hàng vào Ginee Chat?

Trước khi thêm Chat, bạn phải ủy quyền cho cửa hàng của mình. Nếu bạn chưa ủy quyền cho cửa hàng nào, vui lòng nhấp vào “Thêm cửa hàng” để chuyển đến phần quản lý cửa hàng Ginee và hoàn thành ủy quyền cửa hàng.

Làm thế nào để truy cập Chat?

Phương thức truy cập Lazada và tokopedia Chat:

Lazada và Tokopedia sử dụng quyền truy cập giao diện, không cần đăng nhập tự động

Phương thức truy cập Shopee, JD, bukalapak Chat:

Sau khi chọn cửa hàng trong danh sách trò chuyện, nếu bạn chưa đăng nhập thành công thì trang đăng nhập cửa hàng sẽ được hiển thị. Trang đăng nhập shop và quy trình hoàn toàn giống với trung tâm người bán của mỗi kênh.

Đừng lo lắng, Ginee Chat sẽ bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho tài khoản của bạn trong suốt quá trình này. Sau khi đăng nhập thành công vào cửa hàng, bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của Ginee Chat.