Để giúp người dùng Ginee hiểu nhanh và rõ ràng về tình hình thị trường hiện tại, Ginee hiện cung cấp báo cáo bán hàng mới cho từng sản phẩm, danh mục, kênh và cửa hàng. Báo cáo này có thể giúp bạn phân tích tình hình bán hàng.