Nếu bạn thêm Số bộ phận hoặc Số kho vào mã Pin JD đã ủy quyền, bạn không cần ủy quyền lại, bạn có thể thêm trực tiếp trong “Quản lý cấu hình JD”, hệ thống sẽ tự động tạo thông tin kho dựa trên mã số mà bạn vừa thêm.

Các bước cụ thể như sau:

Bước đầu tiên, nhấp vào danh sách quản lý đã ủy quyền, tìm dịch vụ JD Fulfillment đã ủy quyền trong danh sách Fulfillment và nhấp vào “Quản lý cấu hình” hoặc nhấp vào “Dịch vụ JD Fulfillment” ở góc trên bên phải của hệ thống để truy cập trang quản lý cấu hình

Bước thứ hai vào trang quản lý cấu hình, chọn danh sách bộ phận hoặc kho theo thông tin cần bổ sung, nhấn nút Thêm để bắt đầu thêm mới thông tin bộ phận hoặc kho.

Lưu ý: Sau khi thêm Số bộ phận hoặc Số kho thành công, hệ thống sẽ tự động tạo thông tin kho cho bạn, thông tin này có thể được chuyển đến trang quản lý kho để xem. Nếu bạn cần đặt kho sản phẩm chính vào kho mới để quản lý, vui lòng tham khảo “Làm thế nào để đặt sản phẩm lưu trữ trong kho JD Fulfillment”