1. Trước tiên, vui lòng tải xuống Ginee Chat Installer thông qua Ginee SaaS, bằng cách nhấp vào nút Ginee Chat ở phía bên trái của Ginee, sau đó nhấp vào Windows để tải xuống phiên bản Windows của Installer.

Sau khi tải xuống thành công, tệp trình cài đặt sẽ có định dạng exe như sau

2. Sau khi tải thành công, bạn có thể cài đặt ứng dụng Ginee Chat theo các bước dưới đây

A. Nhấp vào biểu tượng mũi tên, nhấp vào tùy chọn “Lưu” để lưu tệp, sau đó mở tệp GineeChat mà bạn đã tải xuống trước đó, tiếp theo sẽ hiển thị tab như hình bên dưới, sau đó nhấp vào “Thông tin khác” và nhấp vào “Tiếp tục chạy”.

* Xin lưu ý rằng ứng dụng GineeChat là ứng dụng chính thức của chính Ginee, nhưng vì ứng dụng này không trực tiếp từ Microsoft Store nên thiết bị của bạn sẽ tự nhiên cung cấp các thông báo như vậy. Nhưng Ginee Chat là ứng dụng an toàn 100% cho người dùng.

B. Vui lòng nhấp vào cài đặt ứng dụng Ginee Chat

3. Sau đó, vui lòng mở ứng dụng GineeChat và đăng nhập bằng tài khoản Ginee của bạn.