Hướng dẫn Quy trình:

A. Ủy quyền

Ủy quyền JD Fulfillment cho Ginee, kích hoạt dịch vụ và hoàn thành việc thiết lập kho hàng

B. Liên kết Kho cửa hàng, tạo Vị trí hàng hóa

Kiểm tra danh sách quản lý kho, liên kết kho của cửa hàng, sử dụng kho JD Fulfillment để thêm Vị trí hàng hóa và để dễ dàng quản lý hơn.

C. Sản phẩm nhập kho

Tạo Sản phẩm chính và đặt hàng tồn kho trong kho JD tương ứng

Chờ hoàn thành nhập kho JD, tồn kho có sẵn của sản phẩm có thể được bán ra

D. Đơn hàng xuất kho Fulfillment

Sau khi đơn hàng của kênh được đồng bộ với Ginee, nó sẽ tự động phân bổ xuất kho cho SKU trong đơn hàng theo mối quan hệ liên kết giữa Cửa hàng và Kho

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc quản lý, Ginee khuyên bạn nên quản lý riêng các SKU trong kho JD và không dùng lẫn chúng với các kho khác.

Hiện tại, kho JD sẽ chỉ thực hiện các đơn hàng của Indonesia. Các đơn hàng từ các quốc gia khác tạm thời không được hỗ trợ lưu kho và đơn hàng Fulfillment, vui lòng thận trọng khi thao tác.

Sau khi đơn hàng tạo vận đơn, hệ thống sẽ tự động đẩy đơn hàng sang tồn kho của JD Fulfillment

JD sẽ gửi lại trạng thái xử lý của kho theo thời gian thực, bạn có thể kiểm tra trong danh sách quản lý Phiếu xuất kho.

Sau khi JD xuất kho xong, sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng là Hoàn thành, chờ đơn hàng có theo dõi Vận chuyển, sau khi cập nhật thành trạng thái Đang gửi, hệ thống sẽ tự động giúp bạn trừ tồn kho.

Những điều cần lưu ý:

  1. Kho JD Fulfillment hiện chỉ hỗ trợ khu vực Indonesia, vì vậy các đơn đặt hàng từ các quốc gia khác không thể được thực hiện thông qua JD.
  2. Kho JD Fulfillment chỉ hỗ trợ đơn hàng đã tạo Vận đơn, mới có thể chuyển đến JD Fulfillment;
  3. Do kênh không cung cấp giao diện trực tiếp nên không hỗ trợ các đơn hàng Shopify và Woocommerce thông qua JD Fulfillment;