1. Đảm bảo cửa hàng được liên kết với Ginee, sau đó bạn có thể vào danh sách sản phẩm và nhấp vào “Thêm sản phẩm”

2. Chọn một của hàng, sau đó chọn một dnah mục sản phẩm.

3. Điền vào ổ thông tin, trong đó có dấu * màu đỏ là thông tin bắt buộc.

4. Sau khi điền đầy đủ thông tin sản phẩm, bạn có thể tải sản phẩm lên ngay lập tức bằng cách bấm vào “Đăng lên”, và sản phẩm của bạn sẽ được lên kệ ngay lập tức.