Ginee hỗ trợ bạn sao chép sản phẩm của các cửa hàng khác nhau trên cùng một nền tảng

Bạn có thể nhấp vào “Cửa hàng của tôi” ở thanh công cụ bên phải để xem số lượng cửa hàng và sản phẩm trong cửa hàng đã được Ginee ủy quyền và sao chép các sản phẩm của cửa hàng bằng cách nhấn “Nhân bản” ở sau tên cửa hàng.

Sau khi nhấp vào “Nhân bản”, bạn có thể xem thông tin cửa hàng nhân bản, chọn trạng thái của sản phẩm cần nhân bản và cửa hàng muốn nhân bản và thao tác “Nhân bản thành bản nháp” để hoàn thành việc nhân bản sản phẩm của cửa hàng.

Lưu ý: Vì các nền tảng thương mại điện tử khác nhau có các quy tắc hạn chế đối với sao chép sản phẩm, Ginee hiện chỉ hỗ trợ nhân bản dưới dạng bản nháp. Bạn nên chỉnh sửa lại sản phẩm trước khi đăng lên để tránh các quy tắc hạn chế của nền tảng.

Nếu bạn chưa liên kết cửa hàng thứ hai của cùng một kênh, bạn có thể nhấp vào “Thêm cửa hàng” để hoàn tất việc ủy quyền liên kết cửa hàng mới.