Ginee sẽ giúp bạn đặt quy tắc điền số Hóa đơn tự động cho Lazada Marketplace của bạn. Hãy làm theo các bước sau để biết số Hóa đơn Lazada của bạn:

Gần đây chúng tôi có 3 cách cho số Hóa đơn, sẽ được giải thích như sau:

  1. Thêm tự động với mã đơn hàng.

Sau khi cài đặt cửa hàng, số Hóa đơn Lazada sẽ tự động được thêm vào dựa trên Tiền tố + Số đơn hàng, có thể chỉnh sửa.

2. Thêm tự động dựa trên số tùy chỉnh

Sau khi đặt tại cửa hàng, số hóa đơn tại gói Lazada sẽ tự động thêm vào dựa trên Tiền tố + Số tùy chỉnh có thể tự đặt, có thể chỉnh sửa.

3. Input Manually Nhập thủ công

Sau khi cài đặt cửa hàng, số Hóa đơn ở gói Lazada sẽ cần bạn điền vào số hóa đơn một cách thủ công và không hỗ trợ nhập tự động.