1. Trong danh sách các sản phẩm chưa đăng lên, chọn các sản phẩm cần đăng lên

2. Nhấp vào “Đăng tải sản phẩm” để đăng sản phẩm bạn đã chọn. Sau đó, các sản phẩm bạn liệt kê trên Ginee sẽ ngay lập tức xuất hiện trên các kênh tương ứng.

3. Vui lòng đợi cho đến khi quá trình hoàn tất và sản phẩm của bạn đang trong quá trình được kích hoạt lên các cửa hàng.

4. Sản phẩm đã được đăng lên thành công. Bạn có thể nhấp vào “Xem ngay” để xem các mục đã được lên kệ.

5. Nếu sản phẩm không thể lên kệ, bạn có thể kiểm tra lý do màu đỏ trong phần “Sản phẩm”.