Khi một người bán bán hàng trên các nền tảng Marketplace khác nhau, sẽ rất khó hiểu và tốn thời gian để phân bổ kho sản phẩm trong mỗi Marketplace hoặc Nền tảng cửa hàng khác nhau, bởi vì một số Marketplace bán chạy và một số không bán chạy.

Ginee là câu trả lời! Ginee có thể giúp người bán quản lý tất cả các sản phẩm và đơn đặt hàng trên tất cả các Nền tảng bằng cách liên kết vào một Trang tổng quan của Ginee. Người bán chỉ cần kết nối tài khoản người bán của họ từ Nền tảng thương mại điện tử Marketplace với Trang tổng quan Ginee để quản lý sản phẩm, cổ phiếu, đơn đặt hàng và người mua trên tất cả các kênh thông qua một Nền tảng có tên là Ginee.

Hiện tại, Ginee đang mang đến một sản phẩm mới, đó là Ginee Chat, cho phép bạn trả lời các cuộc trò chuyện đến từ nhiều Marketplace cùng một lúc, để có thể tăng hiệu quả quản lý cửa hàng trực tuyến của bạn.