Nhân bản một sản phẩm là một trong nhiều cách để tạo một sản phẩm. Bằng cách này, bạn có thể nhân bản sản phẩm từ cửa hàng hoặc kênh và thêm sản phẩm đó làm sản phẩm mới.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để dễ dàng sao chép và tạo sản phẩm trên Ginee, sau đó bán chúng trực tiếp tại cửa hàng của bạn!

– Chọn một sản phẩm, sau đó nhấp vào “Nhân bản sản phẩm”

– Chọn cửa hàng đích mà bạn muốn sao chép sản phẩm đến.

– Sau đó sao chép sản phẩm sang “Bản nháp”, trong cột “Thao tác”, nhấp vào “Chỉnh sửa”.

– Nhấn chỉnh sửa thông tin sản phẩm, điền đầy đủ thông tin, nhấn “Đăng lên” để bán sản phẩm tại shop của bạn.

Trước khi nhân bản sản phẩm, xin vui lòng chú ý một số điểm sau:

* Để nhân bản sản phẩm trong Ginee, bạn cần thay đổi hoặc bổ sung thông tin như tên sản phẩm, mô tả sản phẩm và các thông tin sản phẩm khác để tránh vi phạm quy định của từng kênh.

* Nếu bạn tạo bản sao của một sản phẩm trong Ginee, Marketplace sẽ ghi sản phẩm đó dưới dạng tải lên sản phẩm mới, trong đó Ginee tuân theo các quy tắc về giới hạn tải lên sản phẩm hàng ngày của từng Marketplace.

Nhân bản một đơn vị hàng hóa.

1. Chuyển đến phần “Sản phẩm” của kênh đã chọn> Sắp xếp sản phẩm nhân bản> Nhấp vào nhân bản sản phẩm.

2. Chọn cửa hàng mục tiêu để nhân bản sản phẩm (đối với các cửa hàng trên cùng một kênh, bạn có thể chọn nhiều cửa hàng). Sau khi chọn mục tiêu lưu trữ, hãy nhấp vào “Nhân bản dưới dạng bản nháp” và sản phẩm sẽ được sao chép vào danh sách bản nháp.

3. Sản phẩm đã được nhân bản thành công đến bản nháp.

Nếu bạn nhân bản sản phẩm lên Shopee hoặc Bukalapak, bạn có thể bấm Chỉnh sửa ngay; nếu sản phẩm chưa có danh mục hoặc bạn cần điều chỉnh danh mục và thông tin thuộc tính cần thiết, vui lòng vào trang chỉnh sửa để điền đầy đủ thông tin sản phẩm cần thiết.

Nếu bạn nhân bản sản phẩm sang Shopify, Tokopedia, JD.ID, bạn có thể nhấp vào “Xem ngay” để xem sản phẩm đã được nhân bản thành công.

4. Bạn có thể chỉnh sửa ngay lập tức bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa ngay” để thay đổi một số thông tin, sau đó bạn có thể hiển thị sản phẩm.