1. Chọn sàn TMĐT và đánh dấu sản phẩm muốn sao chép.

2. Ở cuối trang Danh sách sản phẩm, chọn “Nhân bản sản phẩm”.

3. Chọn sàn TMĐT và cửa hàng mà bạn muốn, nhấp “Nhân bản thành bản nháp”.

Lưu ý khi sao chép sản phẩm tại Ginee:

*Bạn nên thay đổi hoặc thêm thông tin, chẳng hạn như Tên, Mô tả hoặc Các thông tin khác của sản phẩm để tránh vi phạm các điều lệ của từng sàn TMĐT.

*Sàn TMĐT sẽ lưu trữ sản phẩm đó như một lần cập nhật sản phẩm mới, điều này có nghĩa là Ginee sẽ tuân theo điều khoản cập nhật hình ảnh giới hạn theo các sàn TMĐT.

4. Nhấp “Chỉnh sửa ngay” để chỉnh sửa sản phẩm trong bản nháp.

5. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa sản phẩm được sao chép, vui lòng chọn sản phẩm mà bạn muốn đăng tải lên để đăng.

6. Sản phẩm được sao chép và đăng tải thành công lên sàn TMĐT khác.