1.Q:Vì sao một số sản phẩm và đơn hàng trên sàn thương mại điện tử không được đồng bộ?

A:Vui lòng đảm bảo gian hàng của bạn đã được đồng bộ gần đây, đối với vấn đề đồng bộ các sản phẩm và đơn hàng, bạn có thể đánh dấu sản phẩm/đơn hàng, sau đó trên thanh công cụ ấn chọn “Đồng bộ”.

2.Q:Vì sao Ginee Chat của tôi không hiển thị nội dung?

A:Vấn đề này thường gặp ở khách hàng sử dụng máy tính xách tay Windows 7 OS, bạn có thể nhấp chuột phải ở biểu tượng Ginee Chat, tiếp theo nhấn “Thuộc tính”, sau đó trong cột mục tiêu của định dạng cuối điền vào(dấu cách)-disable-gpu, chọn “Xác nhận”, bạn có thể thử chạy lại Ginee Chat.

3.Q:Vì sao bản thảo của tôi luôn thất bại khi hiển thị sản phẩm?

A:Nguyên nhân có thể là do bạn chưa điền thông tin. Cột thông tin là phần bắt buộc phải điền (nếu bạn sao chép một sản phẩm từ sàn thương mại điện tử này sang sàn thương mại điện tử khác, bạn phải điền vào một cột thông tin mới mà cột đó đáp ứng các yêu cầu về thông tin sản phẩm của chợ đó.)

4.Q:Quá trình liên kết Tokopedia của tôi như thế nào?

A:Sau khi điền vào biểu mẫu liên kết, tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email Tokopedia của bạn, nhấn “Chấp nhận”, sau đó trong khoảng 1-2 ngày làm việc quá trình liên kết sẽ được tự động thao tác.

* Chú ý:

– Ginee sẽ gửi tin nhắn xác nhận vào 11 giờ tối và 5 giờ chiều các ngày làm việc. Vì vậy, nếu bạn điền vào biểu mẫu vào 11 giờ tối trở đi, bạn sẽ nhận được email xác nhận vào 17:00 chiều, nếu bạn điền vào biểu mẫu vào 17:00 chiều trở đi, bạn sẽ nhận được email xác nhận vào ngày làm việc hôm sau.

– Nếu bạn không nhận được thư xác nhận trên email Tokopedia, vui lòng liên hệ với nhóm người bán hàng thành công của chúng tôi để tiếp tục quá trình liên kết

5.Q:Nếu trạng thái đã là chờ xác thực, thì mất bao lâu để liên kết JD.ID của tôi?

A:Quá trình ước tính mất 1-2 ngày làm việc, nhưng tính hợp lệ của dữ liệu bạn cung cấp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc ước tính quá trình liên kết.

6.Q:Tại sao cửa hàng của tôi bị phạt từ sàn thương mại điện tử do các sản phẩm trùng lặp?

A:Nếu điều này xảy ra khi bạn sao chép sản phẩm mà không thay đổi tên và thông tin sản phẩm đã sao chép, điều này được ghi nhận là bạn đang sao chép sản phẩm. Điều này là có thể xảy ra, Ginee luôn khuyến cáo mỗi người dùng nên thay đổi tên và thông tin sản phẩm sau khi bạn sao chép sản phẩm để tránh bị phạt vào tài khoản của bạn.

7.Q:Tại sao khi mua hàng ở một trong các sàn thương mại điện tử, sản phẩm của tôi không giảm ở các sàn thương mại điện tử khác ?

A:Nếu trạng thái của SKU hàng tồn kho là: Hãy đảm bảo kiểm tra trạng thái của SKU hàng tồn kho trong chức năng quản lý hàng tồn kho:

– Tạm thời chưa làm mới: Sau đó vui lòng cập nhật SKU hàng tồn kho của cửa hàng.

– Các sự cố khác: Một số sàn thương mại điện tử không thể cập nhật SKU hàng tồn kho.

8.Q:Ginee có được đăng ký hợp pháp không?

A:Hiện tại, Ginee đã được đăng ký hợp pháp và bạn có thể xem bất kỳ thông tin nào khi liên kết cửa hàng, như thông tin sản phẩm. Ginee có thể lấy thông tin đơn hàng của Ginee trực tiếp từ sàn thương mại điện tử và bạn sẽ được chuyển hướng đến liên kết chính thức trên mỗi sàn thương mại điện tử thực hiện các thủ tục ủy quyền.

* (Mỗi sàn thương mại điện tử có thủ tục liên kết và ủy quyền riêng)

9.Q:Ginee có thể tự động đồng bộ không?

A:Ginee có chức năng tự động đồng bộ có thể được kích hoạt sau mỗi 30 phút, với điều kiện bạn phải hoạt động trên Ginee ít nhất 1 ngày trong 3 ngày qua.