รายงานยอดขาย

รายงานการขายสินค้าหลัก

ค้นหาคำอธิบายเมนู: MANUAL_SHOP: หมายถึงการสั่งซื้อด้วยตนเอง เวลาสร้าง: เวลาในการสร้างคำสั่งซื้อ ข้อมูลของวันนี้ไม่รวมอยู่ในรายงาน และไม่สามารถเลือกข้อมูลของวันนี้และวันหลังจากวันปัจจุบันได้ เป็นสินค้

16-6-2022

เหตุใดจึงรายงานข้อมูลของ Ginee ไม่สอดคล้องกับช่องทาง

กฎการคำนวณ Ginee เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ขึ้นบนบางฟิลด์ คุณสามารถดูคำอธิบายวิธีการคำนวณของแต่ละฟิลด์ใน Ginee หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดตรวจสอบคำอธิบายก่อน ความแตกต่างระหว่างผลการคำนวณของระบบและช่องทางส่วนใหญ่

12-10-2021

ตารางสถิติการขายตัวเลือกสินค้าของสินค้าคืออะไร?

ตารางสถิติการขายตัวเลือกสินค้าตามมิติตัวเลือกสินค้า ซึ่งสรุปและวิเคราะห์การขายของตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Ginee ช่องทางที่รองรับ: ทุกช่องทางที่เชื่อมต่อกับ Ginee ในปัจจุบัน ระ

11-10-2021

ตารางพยากรณ์สินค้าหมดสต็อกคืออะไร? จะช่วยคุณได้อย่างไร?

ตารางพยากรณ์สินค้าหมดสต็อกแสดงสถิติการพยากรณ์สินค้าหมดสำหรับสต็อกSKUที่เปิดใช้งานสต็อกปลอดภัย ตารางนี้คำนวณสต็อกSKUล่วงหน้าตามข้อมูลการขายที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประเมินเวลาที่สต็อกหมด คุณสาม

27-8-2021

ตารางสถิติการขายตัวเลือกสินค้าของสินค้าคืออะไร

ตารางสถิติการขายตัวเลือกสินค้าของสินค้าจะสรุปและวิเคราะห์ยอดขายของตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Ginee ตามมิติตัวเลือกสินค้าของสินค้า ช่องทางที่รองรับ: ปัจจุบันรองรับสถิติทุกช่องทาง

12-8-2021

ไม่มีข้อมูล