Ginee แชท

【v2.8 การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน/การรีวิว + ส่งคำเชิญให้ติดตามทางลาซาด้าด้วยตนเอง】

บทความ 1:นโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อคืออะไร?วิธีการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ?ข้อจำกัดของนโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อคืออะไร? 1)นโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อคือ Ginee chat จะระบุลูกค้าที่ส่ง

12-8-2022

FAQ แชท ตรวจสอบจำนวนร้านค้า/บัญชีย่อยใน Ginee Chat

จะตรวจสอบจำนวนร้านค้า/บัญชีย่อยใน Ginee Chat ที่ใช้งานและแพ็คเกจที่ใช้งานได้อย่างไร? วิธีที่ 1: เข้าสู่ระบบ Ginee Chat และคลิก Usage limit เพื่อดูจำนวนร้านค้า/บัญชีย่อยที่ใช้งานอยู่ใน Ginee Chat วิธีท

23-6-2022

FAQ Ginee แชท

วิธีจัดการเสียงแจ้งเตือน คุณสามารถเข้าสู่หน้าการตั้งค่า และเลือกเปิดหรือปิด “เสียงแจ้งเตือน” หลังจากปิดเสียงแจ้งเตือน บัญชีปัจจุบันจะไม่ได้รับการเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ สามารถตั้งค

21-6-2022

บทนำสู่เวอร์ชันใหม่ของ Ginee chat

จะลงทะเบียนบัญชี Ginee Chat ได้อย่างไร Ginee Chat และ SaaS Ginee ใช้บัญชีเข้าสู่ระบบเดียวกัน หากคุณมีบัญชี Ginee อยู่แล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยตรง หากคุณไม่มีบัญชี Ginee คุณสามารถลงทะเบียนผ่านแอ

8-11-2021

จะติดตั้ง Ginee chat บน Mac OS ได้อย่างไร?

โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Ginee Chat ผ่าน Ginee SaaS ของคุณก่อน โดยคลิกปุ่ม Ginee Chat ทางด้านซ้ายของ Ginee จากนั้นคลิก Mac OS เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งเวอร์ชัน Mac OS เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จไฟล์โป

28-6-2021

ไม่มีข้อมูล