หลายคลังสินค้า & WMS

การจัดการคลังสินค้าหลายคลังสินค้าของ Shopee

ขั้นตอนการอนุญาต A. ร้านค้าใหม่ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อร้านค้าได้โดยตรงตามปกติ จากนั้นจึงดำเนินการผูกคลังสินค้า B. ร้านค้าที่มีอยู่ใน Ginee (1) ผู้ใช้จำเป็นต้องอนุญาตร้านค้าอีกครั้ง (2) จากนั้นจะมีกำ

31-10-2023

การอัปเดตสินค้า Tokopedia

1. Add and Edit Channel Product 1. เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขช่องทางผลิตภัณฑ์ ราคาและสต็อกจะถูกอัพเดตเป็นคลังสินค้าเริ่มต้น 2. Edit the price and stock 1. 1. ในรายการช่องทางสินค้าของ Tokopedia คลิก แก้

27-12-2022

การจัดการหลายคลังสินค้า Tokopedia (TH)

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Ginee เพื่อหักสินค้าคงคลังจาก SKU เดียวกันในร้านค้าหลายช่องทางและหลายร้านค้า โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้: อนุญาตร้านค้าด้วยฟีเจอร์หลายคลังสินค้า ดูแ

27-12-2022

การตรวจสอบพัสดุ WMS-PDA

หมายเหตุ: การตรวจสอบพัสดุใช้สำหรับคำสั่งซื้อประเภทการจัดส่งพัสดุเท่านั้น เลือก “การเลือกแพ็คเกจ” คุณสามารถสแกนหมายเลขใบสินค้าขาออกหรือหมายเลขพัสดุ (รูปที่ 2) คลิก “ยืนยัน” เพื

30-12-2021

หยิบสินค้า WMS-PDA

เลือก “หยิบสินค้า” คุณสามารถระบุข้อมูลคำสั่งซื้อโดยกรอกหรือสแกนหมายเลขใบคลังสินค้าขาออก/หมายเลขพัสดุ หลังจากสแกน PDA แล้ว PDA จะข้ามไปที่หน้าโดยตรง และจะแสดงชื่อ SKU ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าและปริมาณที่จ

30-12-2021

ไม่มีข้อมูล