ตารางสถิติการขายตัวเลือกสินค้าตามมิติตัวเลือกสินค้า ซึ่งสรุปและวิเคราะห์การขายของตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Ginee

ช่องทางที่รองรับ: ทุกช่องทางที่เชื่อมต่อกับ Ginee ในปัจจุบัน

ระยะเวลาสถิติ: สถิติของเมื่อวานจะแสดงตามค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนระยะเวลาของสถิติได้ด้วยตัวเอง

กฎสถิติ: สถิติเวลาคือเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ และข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์

คำอธิบายฟังก์ชั่น :

  1. รองรับเงื่อนไขตัวกรองแบบกำหนดเอง ซึ่งจะมีผลหลังจากคลิกปุ่มค้นหา
  2. รองรับการดูความหมายของฟิลด์และมิติทางสถิติ และวางเมาส์ที่ด้านบนของฟิลด์เพื่อดูข้อมูลจำเพาะของฟิลด์
  3. รองรับการแสดงและซ่อนฟิลด์ที่กำหนดเองและลำดับการจัดเรียง คลิกปุ่มฟิลด์กำหนดเองเพื่อให้มีผล
  4. รองรับการดาวน์โหลดรายงานข้อมูล กรุณากำหนดช่วงเวลาการดาวน์โหลดด้วยตัวเอง รองรับการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติสูงสุด 3 เดือน
  5. รองรับการดูประวัติการดาวน์โหลด ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีอายุการใช้งาน 15 วัน และสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้งภายใน 15 วัน

คำอธิบายของความหมายฟิลด์:

ฟิลด์:คำอธิบายของความหมายฟิลด์
ชื่อสินค้าชื่อสินค้า: ชื่อของสินค้าที่สอดคล้องกับตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน คลิกชื่อสินค้าเพื่อเข้าสู่หน้ารายการคำสั่งซื้อ และป้อนวันที่ ชื่อสินค้า ช่องทาง และข้อมูลร้านค้าโดยอัตโนมัติเพื่อทำการค้นหา
ตัวเลือกสินค้าตัวเลือกสินค้า: ข้อมูลทางสถิติได้รับการรวมและคำนวณตามตัวเลือกสินค้า
SKUSKU: ค่า SKU ที่สอดคล้องกับตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน เมื่อสร้างคำสั่งซื้อและเชื่อมต่อกับระบบแล้ว ข้อมูลจะไม่ได้รับการอัปเดตตามการอัปเดตข้อมูล SKU ของสินค้าที่ตามมา
MSKUMSKU: ค่า MSKU ที่สอดคล้องกับ SKU ตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน เมื่อสร้างคำสั่งซื้อและเชื่อมต่อกับระบบแล้ว ข้อมูลจะไม่ได้รับการอัปเดตอีกต่อไป
ร้านค้าร้านค้าที่เป็นของสินค้า
ยอดคำสั่งซื้อจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด ตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อ = จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน โดยไม่แยกแยะสถานะคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อสำเร็จจำนวนคำสั่งซื้อที่สำเร็จ ตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อ = จำนวนคำสั่งซื้อที่สำเร็จของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน และสถานะคำสั่งซื้อ = ชำระเงินแล้ว/พร้อมจัดส่ง/กำลังจัดส่ง/ส่งถึง
อัตราที่แท้จริงคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ คำสั่งซื้อสำเร็จ / จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
จำนวนยอดขายจำนวนการขายตัวเลือกสินค้า จำนวนสินค้าที่ขายของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน สถานะคำสั่งซื้อ=ชำระเงินแล้ว/พร้อมจัดส่ง/กำลังจัดส่ง/ส่งถึง
จำนวนยอดขาย(%)เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ผลรวมของจำนวนยอดขายของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน / จำนวนยอดขายของตัวเลือกสินค้าทั้งหมด
ยอดขายรวมผลรวมของยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่สำเร็จทั้งหมดภายใต้ตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน สถานะคำสั่งซื้อ=ชำระเงินแล้ว/พร้อมส่ง/กำลังจัดส่ง/จัดส่งแล้ว
การขาย(%)เปอร์เซ็นต์ของการขาย ผลรวมของยอดขายสุทธิ / ยอดขายสุทธิของตัวเลือกสินค้าทั้งหมด
ผู้ซื้อจำนวนผู้ซื้อทั้งหมดโดยไม่แยกแยะสถานะคำสั่งซื้อ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเดียวกันกับมาตรฐานในการลบข้อมูลซำ้ซ้อน
ผู้ซื้อที่สำเร็จจำนวนผู้ซื้อธุรกรรมที่สำเร็จ สถานะคำสั่งซื้อ=ชำระเงินแล้ว/พร้อมส่ง/กำลังจัดส่ง/จัดส่งแล้ว หมายเลขโทรศัพท์มือถือเดียวกันกับมาตรฐานในการลบข้อมูลซำ้ซ้อน
รายได้ต่อผู้ซื้อราคาต่อหน่วยของลูกค้า ยอดขายรวม / ผู้ซื้อที่สำเร็จ
คำสั่งซื้อคืนเงินคำสั่งซื้อคืนเงิน จำนวนคำสั่งซื้อคืนเงินทั้งหมดของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน สถานะคำสั่งซื้อ=การคืนเงิน
อัตราการส่งคืนคำสั่งซื้ออัตราการคืนเงิน คำสั่งซื้อคืนเงิน / ยอดคำสั่งซื้อทั้งหมด