กฎการคำนวณ Ginee

เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ขึ้นบนบางฟิลด์ คุณสามารถดูคำอธิบายวิธีการคำนวณของแต่ละฟิลด์ใน Ginee หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดตรวจสอบคำอธิบายก่อน ความแตกต่างระหว่างผลการคำนวณของระบบและช่องทางส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันระหว่างระบบ ในปัจจุบัน มิติการคำนวณในระบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อที่สำเร็จ (รวมถึงที่ชำระเงินแล้ว พร้อมส่ง กำลังจัดส่ง ส่งถึง) คำสั่งซื้อที่ยกเลิกและส่งคืนจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณ

กฎการคำนวณแบ็กเอนด์ของ Shopee

การคำนวณของ Shopee เป็นไปตามคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว ซึ่งหมายความว่าหากคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วถูกยกเลิกหรือส่งคืนในภายหลัง จะยังรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนเงินและจำนวนคำสั่งซื้อ

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของศูนย์ผู้ขาย Shopee:

คำสั่งซื้อที่สำเร็จ:คำสั่งซื้อที่ไม่ใช่ COD จะถือเป็นคำสั่งซื้อ

ที่สำเร็จเมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น คำสั่งซื้อ COD จะถือเป็นคำสั่งซื้อที่สำเร็จเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันสำหรับการจัดส่ง (โดยปกติ 30 นาทีหลังจากวางคำสั่งซื้อ)

กฎการคำนวณแบ็กเอนด์ของ Lazada

การคำนวณของ Lazada เป็นไปตามคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยไม่มีการแยกแยะสถานะ

กฎการคำนวณแบ็กเอนด์ของ Tokopedia

การคำนวณของ Tokopedia เป็นไปตามคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว ซึ่งหมายความว่าหากคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วถูกยกเลิกหรือส่งคืนในภายหลัง จะยังรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนเงินและจำนวนคำสั่งซื้อ