1. ค้นหาคำอธิบายเมนู:
MANUAL_SHOP: หมายถึงการสั่งซื้อด้วยตนเอง
เวลาสร้าง: เวลาในการสร้างคำสั่งซื้อ ข้อมูลของวันนี้ไม่รวมอยู่ในรายงาน และไม่สามารถเลือกข้อมูลของวันนี้และวันหลังจากวันปัจจุบันได้
เป็นสินค้ารวมที่กัน: ใช่,ไม่ใช่. ตรวจสอบว่าสินค้าหลักเป็นสินค้าที่รวมกันหรือไม่ หากเลือก “ใช่” ข้อมูลจะรวมอยู่ในข้อมูลการขายของ ินค้าหลักที่รวมกัน
  1. คำอธิบายช่องรายงาน:

ปริมาณคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณคำสั่งซื้อที่สร้างโดย MSKU ในช่วงเวลาที่สร้าง
ยอดขายสินค้าทั้งหมด: จำนวน MSKU ที่ขายได้ทั้งหมด
ยอดขายทั้งหมด: ปริมาณการขาย * ปริมาณของสินค้าสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ, แล้วสรุปปริมาณการขายรวมของสินค้าในคำสั่งซื้อทั้งหมด สกุลเงินเป็นสกุลเงินเริ่มต้นที่กำหนดในระบบ ยอดขายของสินค้าขึ้นอยู่กับมูลค่าของจำนวนเงินในคำสั่งซื้อ:
ปริมาณการขายที่มีประสิทธิภาพ: คำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะชำระเงิน/พร้อมจัดส่ง/จัดส่ง/จัดส่งแล้วในแต่ละคำสั่งซื้อ จากนั้นคำนวณยอดขายสินค้า * ปริมาณของคำสั่งซื้อตามสถานะเหล่านี้ แล้วสรุปยอดขายสินค้ารวมในคำสั่งซื้อเหล่านี้ สกุลเงินเป็นสกุลเงินเริ่มต้นที่กำหนดโดยระบบ
ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน: ปริมาณการขายเฉลี่ยของ MSKU นี้ในช่วงระยะเวลาการสร้างคำสั่งซื้อ
รอดำเนินการ, ชำระเงิน, พร้อมส่ง, จัดส่ง, ได้รับ, ยกเลิก, ล้มเหลว, ส่งคืน: ปริมาณการสั่งซื้อของ MSKU นี้ในสถานะการสั่งซื้อที่แตกต่างกัน
จำนวนการส่งคืน: หมายถึงจำนวน MSKU ที่ถูกส่งคืน
อัตราผลตอบแทน: ปริมาณการคืนสินค้า/ยอดขายผลิตภัณฑ์ เป็น%