ตารางสถิติการขายตัวเลือกสินค้าของสินค้าจะสรุปและวิเคราะห์ยอดขายของตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Ginee ตามมิติตัวเลือกสินค้าของสินค้า

ช่องทางที่รองรับ: ปัจจุบันรองรับสถิติทุกช่องทางที่เชื่อมต่อกับ Ginee

ระยะเวลาสถิติ: สถิติของเมื่อวานจะแสดงตามค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนระยะเวลาของสถิติได้ด้วยตัวเอง

กฎสถิติ: มิติเวลาของสถิติคือเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ และข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์

คำอธิบายฟังก์ชั่น:

1.รองรับการกำหนดเงื่อนไขการกรองด้วยตนเอง และจะมีผลหลังจากคลิกค้นหา

2.รองรับการดูความหมายของช่องคอลัมน์และมิติทางสถิติ วางเมาส์ที่ด้านบนของ

ช่องคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลเฉพาะของช่องคอลัมน์

3.รองรับการแสดง ซ่อน และลำดับการจัดเรียงของ

ช่องคอลัมน์ที่กำหนดเอง คลิกปุ่มช่องคอลัมน์กำหนดเองเพื่อให้มีผล

4.รองรับการดาวน์โหลดรายงานข้อมูล โปรดตั้งค่ามิติเวลาในการดาวน์โหลดด้วยตัวเอง รองรับการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติสูงสุด 3 เดือน

5.รองรับการดูประวัติการดาวน์โหลด ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีอายุการใช้งาน 15 วัน และสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้งภายใน 15 วัน

คำอธิบายของความหมายช่องคอลัมน์:

ช่องคอลัมน์คำอธิบายของความหมาย
ชื่อสินค้าชื่อสินค้า: ชื่อสินค้าที่สอดคล้องกับตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อเข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อ และระบุวันที่ ชื่อสินค้า ช่องทาง และข้อมูลร้านค้าโดยอัตโนมัติเพื่อทำการค้นหา
ชื่อตัวเลือกสินค้าชื่อตัวเลือกสินค้า:ข้อมูลสถิติได้รับการรวบรวมและคำนวณตามตัวเลือกสินค้าของสินค้า
SKUSKU:ค่า SKU ที่สอดคล้องกับตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน เมื่อสร้างคำสั่งซื้อและเชื่อมต่อกับระบบแล้ว ข้อมูลจะไม่ได้รับการอัปเดตตามการอัปเดตข้อมูล SKU ของสินค้าในภายหลัง
MSKUMSKU:ค่า MSKU ที่สอดคล้องกับ SKU ของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน เมื่อสร้างคำสั่งซื้อและเชื่อมต่อกับระบบแล้ว ข้อมูลจะไม่ได้รับการอัปเดตอีกต่อไป
ร้านค้าร้านค้าที่สินค้าตั้งอยู่
คำสั่งซื้อทั้งหมดคำสั่งซื้อทั้งหมด ตัวเลือกสินค้าของสินค้าในคำสั่งซื้อ = จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงสถานะคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อที่สำเร็จจำนวนคำสั่งซื้อที่สำเร็จ ตัวเลือกสินค้าของสินค้าในคำสั่งซื้อ = จำนวนคำสั่งซื้อที่สำเร็จทั้งหมดของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน และสถานะคำสั่งซื้อ = ชำระเงินแล้ว/พร้อมจัดส่ง/กำลังจัดส่ง/ส่งถึง
อัตราที่มีประสิทธิภาพอัตราที่มีประสิทธิภาพของคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่สำเร็จ / คำสั่งซื้อทั้งหมด
จำนวนการขายจำนวนการขายตัวเลือกสินค้า จำนวนการขายในตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน สถานะคำสั่งซื้อ=ชำระเงินแล้ว/พร้อมส่ง/กำลังจัดส่ง/ส่งถึง
จำนวนการขาย(%)เปอร์เซ็นต์ของการขาย ผลรวมของจำนวนการขายของตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน / จำนวนการขายของตัวเลือกสินค้าทั้งหมด
ยอดขายรวมยอดการขาย ผลรวมของยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่สำเร็จทั้งหมดภายใต้ตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน สถานะคำสั่งซื้อ=ชำระเงินแล้ว/พร้อมส่ง/กำลังจัดส่ง/ส่งถึง
การขาย(%)เปอร์เซ็นต์ของยอดการขาย ยอดขายสุทธิ / ผลรวมของยอดขายสุทธิของตัวเลือกสินค้าของสินค้าทั้งหมด
ผู้ซื้อจำนวนผู้ซื้อทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสถานะคำสั่งซื้อ ปฏิบัติตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดียวกันกับมาตรฐานเพื่อการลบข้อมูลซำ้ซ้อน
ผู้ซื้อจากคำสั่งซื้อที่สำเร็จจำนวนผู้ซื้อจากคำสั่งซื้อที่สำเร็จ จำนวนผู้ซื้อที่มีสถานะคำสั่งซื้อ=ชำระเงินแล้ว/พร้อมส่ง/กำลังจัดส่ง/ส่งถึง ปฏิบัติตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดียวกันกับมาตรฐานเพื่อการลบข้อมูลซำ้ซ้อน
ยอดชำระโดยเฉลี่ยของลูกค้ายอดชำระโดยเฉลี่ยของลูกค้า ยอดขายรวม/ผู้ซื้อจากคำสั่งซื้อที่สำเร็จ
คำสั่งซื้อที่คืนเงินคำสั่งซื้อที่คืนเงิน จำนวนคำสั่งซื้อคืนเงินทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าปัจจุบัน สถานะคำสั่งซื้อ=การคืนเงิน
อัตราที่ส่งคืนสินค้าอัตราที่ส่งคืนสินค้า คำสั่งซื้อที่คืนเงิน / คำสั่งซื้อทั้งหมด