ตารางพยากรณ์สินค้าหมดสต็อกแสดงสถิติการพยากรณ์สินค้าหมดสำหรับสต็อกSKUที่เปิดใช้งานสต็อกปลอดภัย ตารางนี้คำนวณสต็อกSKUล่วงหน้าตามข้อมูลการขายที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประเมินเวลาที่

สต็อกหมด

คุณสามารถดูข้อมูลสต็อกSKUที่อาจใช้จนหมดได้โดยการตั้งค่ารอบการขาย และคุณจำเป็นต้องเพิ่มสต็อกล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการขายเกิน

ช่วงข้อมูล: สต็อกSKUพร้อมสต็อกปลอดภัย

ระยะเวลา: 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน / 60 วัน / 90 วันของสถิติข้อมูลการขายใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินการ

พยากรณ์และผู้ใช้สามารถกรองตามความต้องการของคุณ

คำอธิบายตารางสถิติ:

ชื่อสินค้าคงคลัง: ชื่อของสต็อก SKU แสดงเฉพาะสต็อกSKUที่ตรงตามเงื่อนไขสินค้าหมด

สต็อก SKU: ข้อมูลสต็อกของ SKU ที่ตรงกับตัวเลือกสินค้า หากว่างเปล่า จะไม่มี

ตัวเลือกสินค้า

สต็อกพร้อมส่ง:จำนวนสต็อกที่มีอยู่ของสต็อก SKU ในปัจจุบัน

สต็อกปลอดภัย

จำนวนสต็อกปลอดภัยของสต็อกSKUในปัจจุบัน

จำนวนที่ขาย: จำนวนสต็อกทั้งหมดที่ขายหมดจากสต็อก

SKUในปัจจุบันในช่วงเวลาการขายที่เลือก

จำนวนการขายรวมของสินค้าทั้งหมดที่ภายใต้สต็อก SKU

จำนวนการขายเฉลี่ย (/วัน): จำนวนการขายรายวันเฉลี่ย จำนวนการขายรายวันทั้งหมด (ตามวันที่เลือกโดยผู้ใช้ในเงื่อนไขตัวกรอง ค่าเริ่มต้นคือ 7 วัน) [ค่าเริ่มต้น: ปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง]

จำนวนวันโดยประมาณ: (สต็อกพร้อมส่ง-สต็อกที่ปลอดภัย

) / จำนวนการขายรายวันทั้งหมด จำนวนวันที่เหลือเพื่อเข้าถึงสต็อกที่ปลอดภัยตามจำนวนการขายเฉลี่ยต่อวัน หากจำนวนการขายรายวันน้อยกว่า 1 จะใช้ 1 เป็น ค่าประมาณและปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น 2.1 วันจะถูกปัดขึ้นเป็น 2 และ 2.5 วัน จะปัดขึ้นเป็น 3]

วิธีการ: หากต้องการเติมสต็อก กรุณาไปที่หน้ารายละเอียดสต็อก SKU และแก้ไขจำนวนสต็อก

ตาราง

พยากรณ์สินค้าหมดสต็อกรองรับฟังก์ชั่นใดบ้างและสามารถส่งออกได้หรือไม่

ตารางพยากรณ์สินค้าหมดช่วยให้คุณส่งออกรายงานข้อมูลและดูประวัติการส่งออก นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มสต็อกของสินค้าที่มีสต็อกต่ำได้อย่างรวดเร็ว