(ฟังก์ชั่นนี้จำเป็นต้องเปิดใช้งานการชื่อมต่อสินค้าหลักก่อนจะสามารถใช้ได้)

หากคุณต้องการให้สินค้าที่เพิ่มใหม่เชื่อมต่อกับสินค้าหลักโดยอัตโนมัติ เพื่อจัดการสต็อกและราคาโดยสะดวกในภายหลัง

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการเปิดใช้งานการตั้งค่าการเชื่อมต่อ SKU หลักโดยอัตโนมัติมีดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนแรก: ไปที่การตั้งค่า-การตั้งค่าสินค้า-เชื่อมต่อสินค้าหลักโดยอัตโนมัติ คลิกเพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกขอบเขตการเปิดใช้งาน

  1. เปิดร้านค้าทั้งหมดแล้ว ร้านค้าที่เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติตามกฎการเชื่อมต่ออัตโนมัติ และร้านค้าที่เชื่อมต่อใหม่หลังจากเปิดการตั้งค่าจะใช้กฎการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นด้วย
  2. เปิดตามร้านค้า รองรับการเลือกร้านค้าหลายร้าน เฉพาะร้านค้าที่กำหนดค่าไว้เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น “เชื่อมต่อ SKU หลักโดยอัตโนมัติ”
  3. เปิดตามช่องทาง รองรับหลายช่องทาง เฉพาะร้านค้าของช่องทางที่กำหนดค่าไว้เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น “เริ่มเชื่อมต่อ SKU หลัก” หมายเหตุ: หลังจากเปิดช่องทางแล้ว ร้านค้าที่เชื่อมต่อใหม่จะเปิดใช้งานฟังก์ชั่น ” การเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ SKU หลัก” โดยอัตโนมัติ”

4. หลังจากเปิดการตั้งค่าแล้ว คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าได้ใหม่:

  1. หลังจากเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ SKU หลักโดยอัตโนมัติ :

(1

)ระหว่างสินค้าช่องทางที่เพิ่มใหม่ และสินค้าช่องทางมีอยู่ ถ้า SKU ช่องทางเหมือนกับ SKU หลักจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถตั้งกฎการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ใช้กับสินค้าช่องทางที่เชื่อมต่อกับ Ginee เท่านั้นและไม่ได้เชื่อมต่อกับ SKU หลัก

(2)คุณสามารถแก้ไขและดูกฎการเชื่อมต่ออัตโนมัติในรายการสินค้าหลัก (ไม่ปรากฏเมื่อไม่ได้เปิดการตั้งค่า)

(3)หลังจากเปิดใช้งานการตั้งค่าการเชื่อมต่อSKU หลักโดยอัตโนมัติแล้ว รองรับการส่งออกและนำเข้ากฎการเชื่อมต่ออัตโนมัติเป็นกลุ่ม

กฎที่นำเข้าจะแทนที่กฎเดิมโดยตรง และการนำเข้าจะเชื่อมต่อสินค้าช่องทางจาก SKU ร้านค้ากับ SKU หลักโดยอัตโนมัติ

การสร้าง SKU หลักโดยอัตโนมัติ

หลังจากเปิดใช้งาน สินค้าใหม่ที่สร้างขึ้นในศูนย์ผู้ขายช่องทางจะถูกสร้างขึ้นเป็นสินค้าหลักโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบตรวจพบ ทำให้ใช้การจัดการสต็อกได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เปิดใช้งานการตั้งค่าการสร้างSKU หลักโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่การตั้งค่าสินค้า – เปิดการสร้าง SKU หลักโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกขอบเขตการเปิด

หลังจากเปิดใช้งาน:

(1) เมื่อเปิดการใช้งานการเชื่อมต่อSKU หลักโดยอัตโนมัติและการสร้าง SKU หลักโดยอัตโนมัติพร้อมกัน การเชื่อมต่อ SKU หลักโดยอัตโนมัติจะดำเนินการก่อน

(2) กฎสำหรับการสร้างสินค้าหลักคือ:หากสินค้าช่องทางไม่ได้เชื่อมต่อกับ SKU หลัก ระบบจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามี SKU หลักที่มีชื่อเดียวกับ SKU ช่องทางของสินค้านี้อยู่แล้วหรือไม่ หากมีสินค้าช่องทางจะถูกเชื่อมต่อกับ SKU หลักนี้โดยอัตโนมัติ หากไม่พบ SKU หลักที่มีชื่อเดียวกัน สินค้าช่องทางจะสร้าง SKU หลักโดยอัตโนมัติ