(1) หลังจากสร้างสินค้าหลักแล้ว การจัดการสต็อกจะแสดงข้อมูลสต็อกของ SKU หลักที่เหมาะสม

This image has an empty alt attribute; its file name is 主商品入口-1024x525.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 库存列表-1-1024x374.png

(2) คุณสามารถเพิ่ม SKU หลักตามมิติของสินค้า ตัวเลือกสินค้าของสินค้าหลักสามารถเพิ่ม SKU หลักที่เหมาะสมได้

This image has an empty alt attribute; its file name is 绑定渠道商品入口-1024x385.png
This image has an empty alt attribute; its file name is B-绑定-1-1024x687.png
This image has an empty alt attribute; its file name is b-解绑-1-1024x402.png

(3) จะเพิ่มสินค้าหลักได้อย่างไร

ก.เพิ่มสินค้าหลักเดียว:

● ไปที่เมนู-สินค้าหลัก-เพิ่มสินค้า-เพิ่มสินค้าหลัก

● หลังจากเพิ่มชื่อสินค้า SKU หลัก และสินค้าคงคลังที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกบันทึกเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่รอการตรวจสอบ” และการสร้างจะสำเร็จ

● หลังจากสร้าง SKU หลักแล้ว จะเชื่อมต่อสินค้าช่องทางกับ SKU แพลตฟอร์มเดียวกันกับ SKU หลักโดยอัตโนมัติ

This image has an empty alt attribute; its file name is B-Add-1-1024x356.png

ข. เพิ่มสินค้าหลักผ่านรายการสินค้าช่องทาง

● ไปที่เมนู – คอลัมน์สินค้าช่องทาง – ตรวจสอบสินค้าที่ไม่มี SKU หลัก คลิกเพื่อสร้างสินค้าหลัก

●ไปที่หน้าการสร้างสินค้าหลักโดยตรง ยืนยัน SKU หลักที่คุณต้องการสร้าง ข้อมูลสต็อกและราคาซื้อต่อหน่วย

●หลังจากสร้าง SKU หลักแล้ว SKU หลักจะถูกเชื่อมต่อช่องทางที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

This image has an empty alt attribute; its file name is add-商品列表-2-1024x516.png

ฃ.สร้างสินค้าหลักโดยการนำเข้าสินค้าร้านค้า

●ไปที่เมนู – สินค้าหลัก – เพิ่มสินค้า – เพิ่มตามร้านค้า

●ในหน้าต่างป๊อปอัป เลือกร้านค้าที่คุณต้องการสร้างสินค้าหลัก คลิกสร้าง

This image has an empty alt attribute; its file name is add-店铺-1-1024x439.png

ค. สร้างสินค้าหลักด้วยการนำเข้า

●ไปที่เมนู -สินค้าหลัก- เพิ่มสินค้า – นำเข้าและสร้าง

●ดาวน์โหลดเทมเพลตที่นำเข้า

● กรอกข้อมูลที่จำเป็น: SKUหลัก ชื่อสินค้าหลัก สต็อกคลังสินค้า สต็อกสำรอง ราคาซื้อต่อหน่วย SKU ช่องทาง (ไม่จำเป็น) ตาม SKU ช่องทางตามหาสินค้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ SKU หลัก หลังจากสร้าง SKU หลักแล้ว สินค้าช่องทางนี้จะถูกเชื่อมต่อกับSKU หลักโดยตรง มิฉะนั้น SKU หลักจะสร้างล้มเหลว

●นำเข้าไฟล์ SKU หลักที่จะสร้าง

This image has an empty alt attribute; its file name is add-导入-1-1024x410.png